Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti

Vedenie školyProjekty

Školský rok 2021/2022 – 2. polrok

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 07_02_2022

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 14_02_2022

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 28_02_2022

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 14_03_2022

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 21_03_2022

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 28_03_2022

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 04_04_2022

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 11_04_2022

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 25_04_2022

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 02_05_2022

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 09_05_2022

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 06_06_2022

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 13_06_2022

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 20_06_2022

Písomný výstup pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 2_21_22

Školský rok 2021/2022 – 1. polrok

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 13_09_2021

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 20_09_2021

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 27_09_2021

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 11_10_2021

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 18_10_2021

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 25_10_2021

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 08_11_2021

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 22_11_2021

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 13_12_2021

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 20_12_2021

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 17_01_2022

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 24_01_2022

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 31_01_2022

 

Školský rok 2020/2021 – 2. polrok

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 08_02_2021

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 19_04_2021

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 26_04_2021

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 10_05_2021

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 17_05_2021

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 24_05_2021

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 07_06_2021

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 14_06_2021

Písomný výstup pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 2_20/21

Školský rok 2020/2021 – 1. polrok

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 19_10_2020

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 30_11_2020

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 07_12_2020

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 14_12_2020

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 21_12_2020

Písomný výstup pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 1_20/21

 

Plán práce a stretnutí v 1. polroku šk. roka 2020/2021

Plán práce a stretnutí v 2. polroku šk. roka 2020/2021