Zisti viac o našej škole

Kto sme

Profil školy

Naše gymnázium vzniklo 5. augusta 1994. Prvé tri roky sme sídlili na Ul. Matice slovenskej č.11, v decembri 1996 sme vyhrali súdny spor o cirkevnú budovu na Ul. Tarasa Ševčenka a 5. augusta 1997 sme sa presťahovali do väčších priestorov a začali sme sa rozrastať.

Patrónkou našej školy je sv. Monika, matka sv. Augustína, ktorá svojou láskou, trpezlivosťou, ale hlavne vrúcnou modlitbou dosiahla premenu svojho syna Augustína na jedného z najväčších géniov filozofie a špeciálne kresťanskej filozofie. Symbolizuje aj filozofiu našej školy: láska, trpezlivosť, milosrdenstvo, vrúcne modlitby, otvorenosť a rovnováha medzi rozumom a srdcom.

Monika, ako školu zvyknú nazývať, je mladá, ale ambiciózna škola s bohatými skúsenosťami. Realizuje množstvo projektov, spolupracuje so školami v zahraničí. Škola poskytuje široký výber štúdia cudzích jazykov, okrem anglického aj nemecký, ruský, francúzsky, španielsky a taliansky. Žiaci si môžu vybrať štúdium v klasickom 4-ročnom, ale aj bilingválnom anglickom 5-ročnom odbore. Okrem edukačných si škola stanovuje aj ciele v oblasti duchovnej formácie a v humanitno-sociálnej oblasti. Správnu mravnú a hodnotovú orientáciu podporuje kresťanské prostredie našej školy.

Žiaci majú možnosť sa zapájať do rôznych sociálno-humanitných aktivít, ako je adopcia na diaľku, krabička od topánok pre deti zo sociálne slabšieho prostredia a pod. Atraktivitu školy podčiarkujú mnohé úspechy žiakov v olympiádach, vysoká úspešnosť prijatia na vysoké školy a v neposlednom rade aj  časté návraty absolventov do školy, svedčiace o naozaj rodinnej atmosfére.

Ako to u nás vyzerá

Modlitba k sv. Monike

Ó, príkladná manželka a matka, Sv. Monika, okúsila si radosti i ťažkosti manželského života, dokázala si priviesť k viere svojho manžela, Patrícia, s liberálnym a vznetlivým charakterom. Vyronila si mnoho sĺz a dňom i nocou si sa modlila za svojho syna Augustína. Nikdy si neopustila svojho syna, ani keď ťa oklamal a utiekol od teba. Pros za nás, veľká svätica, aby naše rodiny vedeli odovzdávať vieru a aby sme vždy milovali a uskutočňovali pokoj. Pomôž nám rodiť našich synov aj pre život milosti, uteš nás vo chvíľach horkosti a vypros nám od Blahoslavenej Panny, Ježišovej matky i našej matky milosť dosiahnuť v blaženosti. Amen.

Škola v súčasnosti

Sme školou pre ambicióznych žiakov, ktorí sa chcú učiť, rozvíjať a posúvať sa. Naša škola je otvorená pre uchádzačov, ktorých štúdium baví a sú pripravení venovať mu viac času. Plánujú študovať na univerzite a chcú zmeniť svoj život k lepšiemu. Sú v súlade s hodnotami školy a chcú sa rozvíjať nielen vedomostne, ale aj osobnostne, či už pochádzajú z kresťanského prostredia alebo nie.

Všetci, ktorí sa hlásia na gymnázium, vedia, že poskytuje kvalitné vzdelanie v bezpečnom prostredí a veľký priestor na rozvoj. Vďaka dôrazu na výučbu cudzích jazykov sú naši absolventi pripravení na vysokoškolské štúdium nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Gymnázium svätej Moniky je zárukou kvality a miestom, kde každý môže byť sám sebou a nasledovať svoje sny.

Naši partneri

Na koho sa môžeme spoľahnúť

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

    Nasleduj svoje sny na Gymnáziu sv. Moniky

    Nech je tvoja vysnívaná univerzita akákoľvek, získaš možnosť tam študovať.