Aké máme na škole

Ubytovanie a stravovanie

Domov mládeže

Ubytovanie

Vzhľadom k tomu, že naša škola neprevádzkuje žiaden stredoškolský internát, naši žiaci využívajú internáty prešovských stredných škôl, ktoré ich prevádzkujú.
Nie sú umiestnení na jednom internáte, každý študent sa rozhoduje individuálne a musí to riešiť individuálne. Školské internáty si to riešia vo svojej réžii. 
 
Možnosti ubytovania:
 
1. Školský internát SOŠ technickej, Volgogradská 1, Prešov.  Kontakt: https://sost-po.edupage.org/a/ubytovanie
 
 2. Spojená škola, Masaryková 24, Prešov. Internát sa nachádza pri autobusovej stanici. Kontakt: https://www.sospodnikania.sk/? , sekcia: INTERNÁT.
 
 3. SOŠ lesnícka, Kollárova 10, 080 01 PREŠOV. Kontakt: https://slspo.sk/?page_id=4435
 
 4. Súkromný školský internát, Sabinovská 2, 080 01 Prešov. Kontakt: https://www.ssi-po.sk/
 
Upozorňujeme, že školský internát pri SZŠ sv. Bazila Veľkého na Kmeťovom stromoradí k 30. 6. 2024 ukončí svoju činnosť.
 
   Ak je potrebné, tak nás môžete kontaktovať a skúsime Vám ubytovanie sprostredkovať.
Jedáleň a bufet

Stravovanie

Žiaci sa môžu stravovať vo výdajni jedál v blízkosti školy. Jedáleň ponúka na výber každý deň 3 druhy jedál. Stravovanie je možné počas obednej prestávky alebo po vyučovaní. Celý systém výberu jedla a prihlasovanie funguje prostredníctvom aplikácie.

Pokiaľ dostaneš hlad alebo chuť na niečo dobré v škole, môžeš si kúpiť občerstvenie, pitie, kávu alebo vlastnoručne upečený koláčik či niečo výživnejšie v našom školskom bufete.

Máš otázku?

Neboj sa spýtať

Gymnázium sv. Moniky Prešov
Tarasa Ševčenka 1,
Prešov 080 01

Mgr. Slavomír Tall, zástupca riaditela
051 / 756 73 03
slavomirtall@gymonika.sk 

Už poznáš všetky dôvody?

Nech je tvoja vysnívaná univerzita akákoľvek, získaš možnosť tam študovať.
Zisti, prečo u nás študovať