Kontakty

Gymnázium sv. Moniky
Tarasa Ševčenka 1
080 01 Prešov

+421 51 7567 302
gymonika@gymonika.sk

IČO: 31991653
DIČ: 2021226614


účet rodičovského združenia:
SK63 7500 0000 0040 0809 1486
vs: 20222023, do poznámky meno žiaka

darcovský účet:
SK76 7500 0000 0040 2377 8868


Kontakty na učiteľov a zamestnancov

Kontakty na vedenie

Image

RNDr. Pavol Petrovský

riaditeľ školy

+ 421 948 756 730
+ 421 517 567 301
pavolpetrovsky@gymonika.sk

Image

RNDr. Henrieta Svocáková

Zástupkyňa riaditeľa
Image

Mgr. Slavomír Tall

Zástupca riaditeľa

+ 421 517 567 303
slavomirtall@gymonika.sk

Image

Mgr. Jozefína Lazorová

Výchovná poradkyňa