2 % z dane

Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2 % z dane.

O čo ide a ako môžete pomôcť

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % ( 3 % pri dobrovoľníckej činnosti ) zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii. Vzhľadom k určitým problémom, ktoré vznikli pri registrácii nášho rodičovského združenia, by sme Vás chceli v tomto roku požiadať o poukázanie 2 % pre Rodičovské združenie pri Gymnáziu a Základnej škole sv. Mikuláša. Rodičovské združenie pri Gymnáziu a Základnej škole sv. Mikuláša nám takto vyzbierane finančné prostriedky bude refundovať na základe vzájomnej dohody. Preto Vás chceme požiadať, aby ste kópiu tlačiva "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO" alebo  časť daňového priznania s týmto vyhlásením doručili k nám do kancelárie školy, aby sme vedeli koľko finančných prostriedkov bolo pre našu školu poukázaných.

Na čo použijeme váš finančný príspevok

- skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
- skvalitnenie vybavenia školy


Ako postupovať v prípade, že...


ste zamestnanec

Podávate si daňové priznanie sami? Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za vás robí zamestnávateľ?

 1. Do 15. 2. 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane.
 5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
  Obchodné meno alebo názov:
  Rodičovské združenie pri Gymnáziu a Základnej škole sv. Mikuláša
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:
  Duklianska 6412/16, 08001 Prešov
  Právna forma:
  Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID):
  42027195
 6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením) doručte do 29. apríla 2024 do kancelárie školy.

si podávate daňové priznanie sami

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si vaše 2 % z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 €.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov:
  Rodičovské združenie pri Gymnáziu a Základnej škole sv. Mikuláša
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:
  Duklianska 6412/16, 08001 Prešov
  Právna forma:
  Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID):
  42027195
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 3. 2023), na daňový úrad podľa vášho bydliska.

ste právnická osoba

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si vaše 1 % z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 €).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov:
  Rodičovské združenie pri Gymnáziu a Základnej škole sv. Mikuláša
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:
  Duklianska 6412/16, 08001 Prešov
  Právna forma:
  Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID):
  42027195
 4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania, na váš daňový úrad (zvyčajne podľa vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.