Informácie k maturite

Maturitná skúška


MaturityKedy prebiehajú jednotlivé časti

Termíny maturít


  • 11.-13. marec 2025

    Externá časť maturitnej skúšky a písomná forma internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS)

  • 19.-22. máj 2025 (predbežne)

    Ústna forma internej časti maturitnej skúšky (ÚFIČ)


Predmety maturitnej skúšky pre gymnázia

Skladba predmetov


Slovenský jazyk a literatúra

Skúška sa skladá z externej časti, písomnej formy internej časti a ústnej formy internej časti.

Cudzí jazyk

Pokiaľ študuješ štvorročný odbor, vyberáš si zo skupiny cudzích jazykov a maturuješ na úrovni B2.
Ak si na päťročnom odbore, čaká ťa maturita z angličtiny na úrovni C1.

Voliteľný predmet

Volíš si zo skupiny prírodovedných a spoločenskovedných alebo ostatných predmetov, v ktorom si mal súčet týždenných hodinových dotácií počas štúdia najmenej 6.

Ďalší voliteľný predmet

Môžeš si vybrať ľubovoľný predmet, ktorý si na škole študoval.

Potrebuješ poradiť?

Poraď sa s niektorým z učiteľov.
Spýtaj sa učiteľa