Udalosti tohto mesiaca

Mesačný program

Dátum 
Čas 
Program 
Zodpovedný 
5. 3. 
 
Termín odovzdania ročníkových prác študentov 3. ročníka
Školitelia prác
6. - 10. 3.
 
Jarné prázdniny     (vyučovanie sa začína 13. 3. 2023)
 
13. 3.
14.45
Pracovné stretnutie všetkých administrátorov EČ a PFIČ MS
Mgr. S. Tall
14. 3.
9.00
EČ a PFIČ MS zo slov. jazyka a literatúry (IV.BA, IV.A, IV.B, IV.C)
  1. – 3. ročník – Stretnutie s realitou (stretnutia s bývalými študentami školy)
V.BA – riaditeľské voľno 815 – sv. omša
Riaditeľstvo školy
15. 3.
9.00
EČ a PFIČ MS z cudzích jazykov (IV.A, IV.B, IV.C, V.BA)
  1. – 3. ročník + IV.BA – premietanie filmu Slobodní
(vstupné 1 € - vyzbierať do 13.3.2023 a odovzdať RNDr. H. Svocákovej) 8.15 – sv. omša
Riaditeľstvo školy
16. 3.
7. 15
Sv. omša 2.A
Mgr. M. Miškuf, Mgr. A. Petrovská
16. 3.
9. 00
EČ MS z matematiky (IV.A, IV.B, IV.C, V.BA) 1. – 5. ročník – vyučovanie podľa bežného rozvrhu
Riaditeľstvo školy
17. 3.
 
Školské kolo Chemickej olympiády kat. B
RNDr. M. Pončáková
18. - 24. 3.
 
Poznávací zájazd do Talianska (Rím)
Mgr. J. Rizzo Mgr. M. Bafalluy Gesti
20. 3.
 
Termín podania prihlášky na štúdium na GsM pre školský rok 20232/2024
Riaditeľstvo školy
21. 3.
16.00
Rada školy
Mgr. Z. Brešťanská
22. 3.
 
Testovanie 9
Mgr. S. Tall
23. 3.
7.15
Sv. omša 4.C
Mgr. M. Miškuf, Mgr. Z. Brešťanská
25. 3. - 1. 4.
 
Erasmus+ – Nemecko (Viechtach)
Mgr. S. Roháč, Mgr. J. Lazorová
27. 3. - 7. 4.
 
Erasmus+ - Taliansko
Mgr. N. Butkovičová, RNDr. P. Petrovský
30. 3.
 
Sv. omša 2.B
Mgr. M. Miškuf, Mgr. L. Kravcová
30. 3.
do 15.00
Odovzdať vypracované sady maturitných zadaní riaditeľovi školy
Predsedovia PK
3. 4.
12.45
Duchovná obnova pre učiteľov (vyučuje sa v skrátenom režime)
Mgr. M. Miškuf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stiahni si mesačný program vo formáte PDF

Mesačný program