Udalosti tohto mesiaca

Mesačný program

Dátum 
Čas 
Program 
Zodpovedný 
1. 12.
7.15
Sv. omša 2.A

Mgr. A. Petrovská, Mgr. M. Miškuf

2. 12.
9.00
Deň otvorených dverí
riaditeľstvo školy
3. 12.
16.00
Duchovná obnova pre rodičov
Mgr. M. Miškuf
5. 12.
 
Olympiáda ľudských práv
Mgr. J. Lazorová
5. 12.
14.45
Pracovná porada
riaditeľstvo školy
6. 12.
 
Školské kolo Matematickej olympiády, kat. A
Mgr. A. Petrovská
6. 12.
 

Možno príde aj sv. Mikuláš

(Krabica pre darčeky bude vo vestibule školy od 5. 12.)

Študenti 4. ročníka, RNDr. H. Svocáková,

triedni učitelia
7. - 8. 12.
 
Školské kolo Ekonomickej olympiády
Mgr. D. Bednárik
8. 12.
7.50

Nepoškvrnené počatie Panny Márie

prikázaný sviatok – sv. omša o 8.00 hod. v Konkatedrále sv. Mikuláša, vyučuje sa v skrátenom režime

II.B, Mgr. L. Kravcová,

Mgr. M. Miškuf
8. 12.
9.00
Darovanie krvi
Mgr. A. Benčičová
9. 12.
 
Noc v škole
Mgr. M. Miškuf
9. 12.
 
Školské kolo olympiády zo SJL - test
Mgr. A. Harvilková
12. 12.
15.00 - 17.00

Rodičovské združenie – konzultačnou formou

(triedni učitelia budú v uvedenom čase k dispozícii v kmeňových triedach a ostatní vyučujúci v zborovni)
riaditeľstvo školy, všetci vyučujúci
12. 12.
 
Školské kolo olympiády zo SJL – ústna časť
Mgr. A. Harvilková
12. - 13. 12.
 
Duchovná obnova III.BA (DMM Drienica)
Mgr. K. Čečková
13. 12.
 
Školské kolo Olympiády kritického myslenia
Mgr. A. Ďurašová
14. 12.
 
Školské kolo Olympiády v španielskom jazyku

MBA J. Bafalluy Gesti

15. 12.
7.15
Sv. omša 2.C
II.C, Mgr. D. Bednárik, Mgr. M. Miškuf
15. - 16. 12.
 
Duchovná obnova V.BA (Obišovce)
Mgr. A. Harvilková
19. 12.
12.30
Duchovná obnova pre učiteľov
Mgr. M. Miškuf
22. 12.
7.15
Sv. omša 1.BA

Mgr. N. Butkovičová, Mgr. M. Miškuf

22. 12.
 
KOLEDA  2022

Mgr. B. Širotňák, Mgr. S. Tall

23. 12. - 6. 1.
 
Vianočné prázdniny (začiatok vyučovania 9.1.2023)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stiahni si mesačný program vo formáte PDF

Mesačný program