Udalosti tohto mesiaca

Mesačný program

Dátum 
Čas 
Program 
Zodpovedný 
3. 6.
 
Úrovňové skúšky z anglického jazyka - I.BA, III.BA
skúšajúci podľa rozpisu
4. 6.
 
Úrovňové skúšky z anglického jazyka-II.A, II.B, II.C
skúšajúci podľa rozpisu
5. 6.
 
Darovanie krvi
Mgr. A. Benčičová
6. 6.
7.15
Sv. omša 2.BA

Mgr. M. Miškuf, Mgr. M. Lukáč

13. 6.
7.15
Sv. omša 2.A

Mgr. M. Miškuf, Mgr. P. Ballon

13. 6.
16.00
Rada školy
Mgr. Z. Brešťanská
20. 6.
7.15
Sv. omša 2.B
Mgr. M. Miškuf, Mgr. A. Richtariková
21. 6.
 
1. – 5. hodina – triednické hodiny, odovzdávanie učebníc, kľúčov, čistenie lavíc, upratovanie tried
triedni učitelia
24. 6.
8.00

Prezentačný deň

Prezentácie najlepších ročníkových prác študentov 3. ročníka
riaditeľstvo školy a vybraní učitelia
24. 6.
13.00
Klasifikačná porada za 2. polrok školského roka 2023/2024

riaditeľstvo školy, triedni učitelia

25. - 26. 6.
 
ÚČ MS zo slovenského jazyka a literatúry – IV.BA

Mgr. S. Tall, skúšajúci podľa rozpisu

25. - 26. 6.
 
Výlety
organizátori
27. 6.
8.00

sv. omša v Konkatedrále sv. Mikuláša

OSOBNOSŤ ROKA 2024

(kino SCALA)

Pozývame všetkých, aj absolventov školy a rodičov študentov

II.C, Mgr. M. Miškuf,

Mgr. L. Prusák, riaditeľstvo školy,

Mgr. P. Ballon,

Mgr. D. Bednárik
27. 6.
15.00
JUNIALES
školský parlament GsM
28. 6.
8.30

Slávnostné ukončenie školského roka

– sv. omša v Konkatedrále sv. Mikuláša,

(po skončení triednické hodiny v priestoroch školy – odovzdávanie vysvedčení)

Mgr. M. Miškuf, Mgr. A. Benčičová

 

triedni učitelia
1. 7. - 31. 8.
 
LETNÉ PRÁZDNINY
 
2. 7.
8.00
aktualizačne vzdelávanie
riaditeľstvo školy
3. 7.
9.00
Záverečná hodnotiaca porada
riaditeľstvo školy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stiahni si mesačný program vo formáte PDF

Mesačný program