Udalosti tohto mesiaca

Mesačný program

Dátum 
Čas 
Program 
Zodpovedný 
4. 9.
8.30

Začiatok školského roka

Sv. omša v konkatedrále sv. Mikuláša

Triedni učitelia
5. 9.
 
Triednické hodiny (1. – 5. hodina)
Triedni učitelia
6. 9.
9.00
Mimoriadny termín EČ a PFIČ MS
Mgr. S. Tall
7. 9.
7.15
Sv. omša 5.BA

Mgr. M. Miškuf, Mgr. A. Ďurašová

do 8. 9.
14.00
Odovzdať plány práce PK, výchovného poradcu,  triedneho učiteľa, koordinátorov + učebné osnovy (MS Teams)
Predsedovia PK, výchovný poradca, koordinátori, triedni učitelia
10. - 17. 9.
 
MICC Poľsko

Mgr. N. Mikolajová

Mgr. A. Benčičová

11. 9.
8.00
Účelové cvičenia pre žiakov 1. ročníka
Mgr. B. Širotňák
11. 9.
14.45
Pracovná porada
Riaditeľstvo školy
14. 9.
8.00
Vstupný test z anglického jazyka - I.A, I.B, I.C
Mgr. N. Mikolajová
14. 9.
7.15
Sv. omša 4.BA

Mgr. M. Miškuf,

Mgr. N. Mikolajová

12. 9
8.00
Účelové cvičenia pre žiakov 2. ročníka
Mgr. B. Širotňák
14. 9.
14.00
Odovzdať prihlášky na krúžky + vzdelávacie poukazy
Triedni učitelia, Mgr. M. Bafalluy Gesti, RNDr. H. Svocáková
15.9.
 
Sedembolestná Panna Mária – štátny sviatok
 
18. 9.
 
Odovzdať doplnené katalógy jednotlivých tried 2., 3., 4. a 5. ročníka

Triedni učitelia,

Mgr. S. Tall

18. 9.
 

Odovzdať plány práce jednotlivých krúžkov

Mgr. M. Bafalluy Gesti

Vedúci krúžkov
18. 9.
16.00
Rodičovské združenie
Riaditeľstvo školy
19. - 21. 9.
 
Duchovná obnova I.B

Mgr. Ľ. Lazor,

RNDr. H. Svocáková

21. 9.
7.15
Sv. omša 4.A

Mgr. M. Miškuf,

Mgr. S. Roháč

25. - 27. 9.
 
KOŽAZ – III.A, III.B, III.C, IV.BA
Mgr. Ľ. Tuhrinská
26. - 28. 9.
 
Duchovná obnova I.A

Mgr. A. Benčičová,

RNDr. H. Svocáková

28. 9.
7.15
Sv. omša 4.B

Mgr. M. Miškuf,

Mgr. M. Kamenská

29. 9.
 

Odovzdať vyplnené katalógy 1. ročníka

Mgr. S. Tallovi

Triedni učitelia

1. ročníka, Mgr. S. Tall

29. 9.
14.00
Odovzdať záväzné prihlášky na maturitné skúšky v tomto školskom roku

Triedni učitelia

maturitných ročníkov, Mgr. S. Tall

2. 10.
14.45
Pracovná porada
Riaditeľstvo školy
3. - 5. 10.
 
Duchovná obnova I.C

RNDr. V. Timková, PhD.,

RNDr. H. Svocáková

10. - 12. 10.
 
Duchovná obnova I.BA

Mgr. Ľ. Tuhrinská,

RNDr. H. Svocáková

 
 
 
 

Stiahni si mesačný program vo formáte PDF

Mesačný program