Udalosti tohto mesiaca

Mesačný program

Dátum 
Čas 
Program 
Zodpovedný 
1. 2.
 

Triednická hodina – zhodnotenie 1. polroka

(Výpisy známok budú zasielane elektronicky prostredníctvom edupage k 31. 1. 2024.)
Mgr. S. Tall
1. 2.
7.15
Sv. omša 4.B

Mgr. M. Miškuf, Mgr. M. Kamenská

8. 2.
7.15
Sv. omša 4.C

Mgr. M. Miškuf, RNDr. M. Pončáková

8. 2.
 
Krajské kolo Olympiády ľudských práv

Mgr. J. Lazorová, RNDr. H. Svocáková

do 9. 2.
 

Zasadnutia PK

(Zápisnice zo zasadnutí odovzdať Mgr. S. Tallovi)
Vedúci PK
12. 2.
 
Krajské kolo olympiády v španielskom jazyku
MBA Javier Bafalluy Gesti, RNDr. H. Svocáková
14. 2.
7.50

Popolcová streda

(sv. omša 3.BA– 8.00, Konkatedrála sv. Mikuláša)

vyučuje sa v skrátenom režime

Mgr. M. Miškuf, Mgr. K. Tutková

15. 2.
7.15
Sv. omša 3.A

Mgr. M. Miškuf, Mgr. A. Petrovská

17. 2.
16.00
Duchovná obnova pre rodičov – manželov v rámci „Národného týždňa manželstva“
Mgr. M. Miškuf
19. - 23. 2.
 

Lyžiarsky kurz pre triedy I.A, I.B, I.C

(vyučujúci: Mgr. M. Lukáč, RNDr. Petrovský,

Mgr. M. Talarovičová, Mgr. Lazor, Mgr. Bafalluy Gesti)
Mgr. B. Širotňák
22. 2.
7.15
Sv. omša 3.B

Mgr. M. Miškuf, Mgr. L. Kravcová

23. 2.
 
Termín odovzdania ročníkových prác študentov 3. ročníka
Školitelia prác
26. 2 - 1. 3.
 

Jarné prázdniny

(vyučovanie sa začína 4. 3. 2024)
 
4. 3.
14.45
Pracovná porada
Riaditeľstvo školy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stiahni si mesačný program vo formáte PDF

Mesačný program