Udalosti tohto mesiaca

Mesačný program

Dátum 
Čas 
Program 
Zodpovedný 
30. 5.
14:45
Pracovná porada
riaditeľstvo školy
31.5. - 1.6.
Duchovná obnova I.B
RNDr. H. Svocáková, Mgr. L. Kravcová
31. 5.
Ukončenie hodnotenia ročníkových prác
Všetci vyučujúci
1. – 2. 6.
Duchovná obnova I.BA
RNDr. H. Svocáková, Mgr. K. Tutková
1. 6.
15:00
Sv. omša pre maturantov v Konkatedrále sv. Mikuláša + odovzdávanie maturitných vysvedčení
Mgr. Š. Kaňuk, triedni učitelia
2. 6.
7:05
Sv. omša
III.BA, Mgr. Š. Kaňuk, Mgr. A. Ďurašová
5. – 11. 6.
Projektové stretnutie v rámci projektu Erasmus+ Klatovy (ČR)
Mgr. S. Roháč, J. Bafalluy Gesti, MBA
7. 6.
Úrovňové skúšky z anglického jazyka (II.A, II.B, II.C)
Skúšajúci podľa rozpisu
8. 6.
Úrovňové skúšky z anglického jazyka (I.BA, III.BA)
Skúšajúci podľa rozpisu
9. 6.
7:05
Sv. omša
II.C, Mgr. Š. Kaňuk, RNDr. M. Pončáková
10. 6.
Ukončenie online prihlasovania na semináre a rozširujúce predmety
Mgr. S. Tall
13. 6.
16:00
Rada školy
Mgr. Z. Brešťanská
16. 6.
8:00
Prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi - sv. omša v Konkatedrále sv. Mikuláša (vyučovanie v skrátenom režime)
II.A, Mgr. Š. Kaňuk, Mgr. S. Roháč
20. 6.
Morálne oceňovanie žiakov Košickej arcidiecézy
RNDr. Pavol Petrovský
23. – 29. 6.
Poznávací zájazd Paríž - Taliansko
Mgr. M. Kazimírová, Mgr. J. Rizzo
23. 6.
7:05
Sv. omša
II.BA, Mgr. Š. Kaňuk, Mgr. K. Čečková
23. 6.
8:00
Prezentačný deň - Prezentácie najlepších ročníkových prác študentov 3. ročníka
riaditeľstvo školy a vybraní učitelia
24. 6.
1. – 5. hodina – triednické hodiny, odovzdávanie učebníc, čistenie lavíc, upratovanie tried
Triedni učitelia
24. 6.
13:00
Klasifikačná porada za 2. polrok školského roka 2021/2022
riaditeľstvo školy, triedni učitelia
27. – 28. 6.
triedne výlety
triedni učitelia
29. 6.
8:00
Sv. omša v Konkatedrále sv. Mikuláša
II.B, Mgr. Š. Kaňuk, Mgr. M. Kamenská
29. 6.
OSOBNOSŤ ROKA 2022 (sála kina SCALA) Pozývame všetkých, aj absolventov školy a rodičov
riaditeľstvo školy, Mgr. P. Ballon, Mgr. D. Bednárik
29. 6.
15:00
JUNIALES
Školský parlament GsM
30. 6.
9:00
Slávnostné ukončenie školského roka
triedni učitelia
30. 6.
Sv. omša v Konkatedrále sv. Mikuláša, celebruje Mons. M. Forgáč, pomocný biskup
III.C, Mgr. Š. Kaňuk, Mgr. Z. Brešťanská
1. 7.– 31. 8.
🏖️ Letné prázdniny 🏖️
4. 7.
9:00
Záverečná hodnotiaca porada
riaditeľstvo školy

Stiahni si mesačný program vo formáte PDF

Mesačný program