Image
Bilingválne gymnázium

5 - ročné bilingválne štúdium

Neustále objavuješ a učíš sa niečo nové? Snívaš o štúdiu v zahraničí? Idú ti cudzie jazyky a chceš sa v nich zlepšovať? Tak to bude dvojjazyčné gymnázium pre teba! Bezchybne ovládneš angličtinu a získaš všeobecný prehľad z humanitných, technických i prírodných vied. Naučíš sa rozvíjať svoje schopnosti a pracovať sám na sebe – zaistíš si skrátka skvelý štart na ceste za svojimi snami, nech už sú akékoľvek.
Informácie o prijímačkách
Pozri sa na učebný plán

Kód a názov odboru
7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium

Poskytnutý stupeň vzdelania
Úplné stredné (všeobecné) vzdelávanie s maturitou (gymnázium)

Doklady o dosiahnutom vzdelaní
Vysvedčenie o maturitnej skúške

Dĺžka štúdia
5 rokov

Počet prijímaných žiakov
30

Jasné dôvody

Prečo ísť práve k nám?

Kvalitný všeobecný prehľad

So všeobecným prehľadom zvládneš prijímačky a štúdium na vysnívanej vysokej škole. Navyše budeš flexibilné na trhu práce.

Duchovný rást

Môžeš rásť aj duchovne – čakajú ťa hodiny náboženstva, pravidelné omše alebo duchovné obnovy.

Štúdium v angličtine

Čakajú ťa hodiny v slovenčine aj v angličtine. Anglicky budeš čítať, učiť sa a diskutovať nielen o počasí, ale aj o náročnejších témach.

Rozvíjaj svoju osobnosť

Okrem vedomostí sa posunieš aj ako osobnosť. Zlepšíš sa v argumentácii, kritickom myslení, prezentovanie a bez obáv zvládneš vyjadriť svoj názor.

Uplatnenie hneď po škole

S maturitou a znalosťou jazykov nájdeš uplatnenie hneď po škole – napríklad v administratíve, cestovnej agentúre alebo v prekladateľskej firme.

Šesť cudzích jazykov

Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom. Okrem angličtiny môžeš študovať nemčinu, španielčinu, taliančinu, francúzštinu alebo ruštinu.
Aké budeš mať uplatnenie?

Kam po štúdiu?

Všeobecné vzdelanie je dokonalým základom pre štúdium na akékoľvek vysoké. Vidíš sa ako študent jazykov, ekonómie, práva alebo IT? Chceš stáť doktorkou alebo kľudne astronautom?

Láka ťa vyjsť za štúdiom do zahraničia? Alebo chceš ísť rovno po škole pracovať? Nech je tvoj sen akýkoľvek, máš to vo svojich rukách - urob prvý krok a prihlás sa na Gymnázium sv. Moniky.

Aké budeš mať uplatnenie?

Kam po štúdiu?

Všeobecné vzdelanie je dokonalým základom pre štúdium na akékoľvek vysoké. Vidíš sa ako študent jazykov, ekonómie, práva alebo IT? Chceš stáť doktorkou alebo kľudne astronautom?

Láka ťa vyjsť za štúdiom do zahraničia? Alebo chceš ísť rovno po škole pracovať? Nech je tvoj sen akýkoľvek, máš to vo svojich rukách - urob prvý krok a prihlás sa na Gymnázium sv. Moniky.

Na akú vysokú školu idú absolventi 5 ročného štúdia

Kde študujú naši absolventi 2021?

Medicína
4 študenti
Ekonomika
2 študenti
Cudzie jazyky
2 študenti
Medzinárodné vzťahy
2 študenti
Psychológia
1 študent
Farmácia
1 študent
Právo
2 študenti
Pedagogika
2 študenti
Informatika
2 študenti
Technické smery a architektúra
2 študenti
Umelecké smery
1 študent
Veterina
1 študent
Názory absolventov

Čo si myslia o našom gymnáziu?

Image

Mgr. Patrícia Reichlová

Senior Strategist v reklamnej agentúre JANDL

"Stretla som tu učiteľov, pre ktorých je práca poslaním. Na hodinách som si užila nekonečné diskusie aj srandičky. Odniesla som si kopec zážitkov so spolužiakmi a spomienky na tradičné školské podujatia. "
Image

Mgr. Vladimír Tomek

hovorca mesta Prešov

"Naše gymnázium mi vďaka šikovným pedagógom poskytlo vynikajúce podmienky pre vzdelávanie. Zároveň som tu stretol nových priateľov, s ktorými sme dodnes v kontakte. S odstupom času vnímam ako veľký benefit aj hodnotové nastavenie školy. "
Image

Ing. Zuzana Varhoľová

projektová manažérka

"Škola mi dala kvalitne vzdelanie v duchu kresťanskej viery, priateľov, ktorí sú súčasťou môjho života dodnes a aj bonus navyše. Z mojej story sa stala love story. Spoločné hodnoty, chuť na sebe pracovať a ochota vyjsť zo svojej komfortnej zóny sú základom už našej life story, ktorú zdieľame s našimi troma deťmi."
Image

Mgr. Martin Husovský

umelec na voľnej nohe, skladateľ

"Ako hovorí moja známa, divadlo netvorí budova, ale ľudia. Tak to bolo a bude aj pre mňa vo vzťahu ku Gymnáziu sv. Moniky. Našiel som tam mnoho priateľov na celý život, nielen medzi spolužiakmi. A konečne pocit pochopenia a prijatia s rešpektom voči individualite človeka."
Image

Janais (Jana Kothajová-Dzurišová)

speváčka a skladateľka

"Gymnázium sv. Moniky mi bolo ako študentke tým najlepším zázemím a to po pedagogickej aj po ľudskej stránke. Túto školu som si vybrala najmä kvôli francúzštine, no škola mi nedala “len” vzdelanie, dala mi pocit, že niekam patrím, že ma tu majú radi."
Image

Mgr. Ján Kocúrko, MBA

Spojena škola sv. Košických mučeníkov, školský kaplán

"Vo vďačnosti spomínam na kolektív pedagógov, ale aj nepedagogických zamestnancov. Práve silné spoločenstvo študentov a kolektívu zamestnancov bolo pre mňa natoľko inšpiratívne, že v súčasnosti sa snažím prispievať mojou službou na škole, aby rovnakú skúsenosť mali moji študenti."
Image

doc. RNDr. Ján Kaňuk PhD.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta, Ústav geografie

"Počas môjho štúdia na gymnáziu som veľmi oceňoval dobre fungujúcou komunikáciou medzi profesormi a študentmi. Z môjho pohľadu spočíva atraktívnosť tejto školy práve v tom, že prepája kvalitné vzdelanie s možnosťou slobodného rozvoja myslenia v duchu filozofie inšpirovanej sv. Monikou. "
Image

Mgr. Viktória Lancošová, PhD.

Rádio Melody Jemné, moderátorka

"Miesto, kde som spoznala úžasných ľudí a pedagógov. Miesto, ktoré má „vychovalo“ a dalo mi zdravý základ pre život a miesto, kam sa aj teraz veľmi rada vraciam, lebo v ňom cítim pokoj."
Image

Miloš Harajda

producent, PR agent, publicista

"Štyri roky na Gymnáziu sv.Moniky mi dali do dospelého života najmä hlboké priateľstvá, ktoré už stihol preveriť čas aj zemepisná šírka. Najviac si cením jazykovú výbavu, ktorú mi naše gymnázium poskytlo a svoje vedomosti opakovane používam v praxi."

    Je 5 - ročné bilingválne štúdium pre teba?

    Nech je tvoj sen akýkoľvek, na Gymnáziu sv. Moniky získaš šancu si ho splniť.
    Pozri sa, ako na prijímačky