Informácie o projektoch na Gymnáziu sv. Moniky

Projekty

Erasmus+

Image

Projekt je realizovaný prostredníctvom krúžku Erasmus+ VČELY v rámci Centra voľného času pri Gymnáziu sv. Moniky. Jeho činnosť sa zameriava na praktické využitie včelích produktov v každodennom živote - recepty (kuchyňa), kozmetika, medicína (liečiteľstvo), dekorácia a pod.

Najväčším lákadlom sú však mobility - vzájomné návštevy jednotlivých partnerských škôl. V jeseni minulého roka sme boli v Nemecku a v marci tohto roka v Španielsku. V júni sa chystáme do Klatov, v septembri do Štrasburgu a v októbri do Orlovej. V októbri nás taktiež navštívia spoločne Česi a Španieli a na budúci rok v marci k nám zavítajú Nemci. Projekt vyvrcholí v apríli ´23 vo Viechtachu (Nemecko).

Vedúci krúžku: Mgr. Slavomír Roháč v spolupráci s Mgr. Andreou Ďurašovou

Ciele a prínosy:

  • zvyšovanie povedomia o dôležitosti včiel,
  • zvyšovanie celkového ekologického povedomia,
  • zlepšenie medzikultúrnej a sociálnej kompetencie,
  • zdokonalenie jazyka (najmä anglického),
  • cestovať, spoznávať sa navzájom.

Zúčastnené školy:

  • Dominicus-von-Linprun-Gymnasium Viechtach, Nemecko 
  • Gymnázium a Obchodní Akademie Orlová, Česká republika 
  • Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy, Česká republika 
  • IES Nuevas Poblaciones, Španielsko
  • Gymnázium sv. Moniky Prešov, Slovensko

Staň sa súčasťou našich projektov

Urob prvý krok na ceste za svojim snom.