Všetko čo potrebuješ vedieť

Prijímacie konanie

Podaj prihlášku

So zákonným zástupcom podaj prihlášku riaditeľovi gymnázia do 20.3.2024

(Môžeš to urobiť aj prostredníctvom EduPage podľa tohto návodu.)

Príď si vyskúšať prijímačky na nečisto

Ak chceš odbúrať stres zo skúšok, vidieť, ako to bude vyzerať na príjímačkách a získať pocit, že si urobil /a maximum. Zastav sa 20.4.2024 o 8:00.

(Táto akcia je pre registrovaných záujemcov o štúdium na našej škole.)

Príď na

Prijímacie skúšky

4 - ročné štúdium

2. 5. 2024 (1. termín)
6. 5. 2024
(2. termín)

Skúšky na 4 ročné štúdium robíš zo slovenčiny a matematiky.

Kritériá pre prijatie na štúdium 2024/25

5 - ročné bilingválne štúdium

29. 4. 2024 (1. termín)
9. 5. 2024 (2. termín)

Skúšky na bilingválne anglické 5 ročné štúdium robíš z angličtiny, slovenčiny a matematiky.

Kritériá pre prijatie na štúdium 2024/25

Výsledky

Zoznamy prijatých uchádzačov

štvorročné štúdium

bilingválne štúdium

 

Pozri si

Testy z predošlých rokov

Máš otázku?

Neboj sa spýtať

Gymnázium sv. Moniky Prešov
Tarasa Ševčenka 1,
Prešov 080 01

Mgr. Slavomír Tall, zástupca riaditela
051 / 756 73 03
slavomirtall@gymonika.sk 

Urob prvý krok na ceste za svojím snom.

Čo u nás môžeš študovať?
Nech je tvoja vysnívaná univerzita akákoľvek, získaš možnosť tam študovať.