Všetko čo potrebuješ vedieť

Prijímacie konanie

Podaj prihlášku

S zákonným zástupcom podaj prihlášku riaditeľovi gymnázia do 20. 3. 2023
Príď na

Prijímacie skúšky

4 - ročné štúdium

4. 5. 2023 (1. termín)
9. 5. 2023
(2. termín)

Skúšky na 4 ročné štúdium robíš zo slovenčiny a matematiky.

Kritéria pre prijatie na štúdium

5 - ročné bilingválne štúdium

2. 5. 2023 (1. termín)
11. 5. 2023 (2. termín)

Skúšky na bilingválne anglické 5 ročné štúdium robíš z angličtiny, slovenčiny a matematiky.

Kritéria pre prijatie na štúdium

Výsledky

Zoznam prijatých žiakov zverejníme najneskôr 26. 6. 2023.
Pozri si

Testy z predošlých rokov

Máš otázku?

Neboj sa spýtať

Gymnázium sv. Moniky Prešov
Tarasa Ševčenka 1,
Prešov 080 01

Mgr. Slavomír Tall, zástupca riaditela
051 / 756 73 03
slavomirtall@gymonika.sk 

Urob prvý krok na ceste za svojím snom.

Čo u nás môžeš študovať?
Nech je tvoja vysnívaná univerzita akákoľvek, získaš možnosť tam študovať.