Informácie o projektoch na Gymnáziu sv. Moniky

Projekt Erasmus+ KA229 2020 – SK01 – KA229 – 078261_4

Local Event – European Impact: Local History in European Context

 Hlavné zameranie tohto projektu súvisí so skutočnosťou, že krajiny so zdanlivo odlišným historickým osudom a skúsenosťami sú aj napriek tomu prepojené prihlásením sa k spoločnej európskej identite. Európske krajiny zapojené do projektu: Slovensko, Fínsko, Španielsko, Taliansko a Rumunsko. Každá krajina zapojená do tohto projektu má za úlohu skúmať a  prezentovať svoju regionálnu udalosť z dejín, ktorá ale má svoje miesto a presah v rámci európskeho kontextu, teda našich dejín pri vytváraní spoločného európskeho kultúrno-historického dedičstva. Veríme, že práve hľadanie tohto  kontextu v rámci jednotlivých udalostí nám pomôže zdôrazniť a prehĺbiť v spoločnosti európske hodnoty a samotné motto Európskej Únie, teda to, že sme skutočne „zjednotení v rozmanitosti“.

Slovensko ma v rámci projektu za úlohu skúmať hlavne novembrové udalosti z roku 1989, keďže sa táto téma spomína na hodinách dejepisu len veľmi okrajovo a je nutné si ju viac priblížiť. Študenti tak majú možnosť diskutovať o danej téme s odborníkmi, osobnosťami novembra ako aj vlastnými príbuznými, ktorí dané udalosti prežili a ponoria sa tak do skúmania tak veľmi prehliadanej „mikro-histórie“, ktorá by nemala chýbať na moderných hodinách dejepisu. Je to aj spôsob akým sa dá dosiahnuť samostatnosť našich študentov a prehĺbiť ich záujem o jednu z najdôležitejších historických udalostí našich novodobých dejín a jej význam aj pre ich život a zároveň im aj poskytnúť možnosť uvedomiť si, že sloboda v ktorej žijú dnes nebola pred rokom 1989 samozrejmosťou.

Výsledky projektu, napr. osobné svedectvá, videá či audio nahrávky alebo fotografie budú po získaní súhlasu zapojených osobností využité aj ako učebný materiál v jednotlivých školách zapojených do projektu, keďže dané materiály budú dostupné aj v anglickom jazyku.

Naši partneri z talianska spracovali tematiku projektu na tejto stránke: Local Event (iesmariablasco.com)           

Tiež si môžete prezrieť prezentáciu o zamatovej revolúcii a zmenách, ktoré priniesla a rozhovor s aktérom nežnej revolúcie Jánom Budajom.

                                       

Staň sa súčasťou našich projektov

Urob prvý krok na ceste za svojim snom.