Centrum voľného času

Dávame žiakom priestor rozvíjať sa nielen počas vyučovania, ale aj vo voľnom čase. Využi širokú ponuku krúžkov nášho CVČ a nájdi si smer, ktorý ťa bude baviť. Či už ťa zaujíma šport, umenie alebo jazyky, máme ti čo ponúknuť.
Pozri sa na rozvrh


Ponuka krúžkov


Športové krúžky

 • Volejbal mix

  V utorok, vedie Mgr. Lukáč.

 • Tenis

  V utorok, vedie Mgr. Širotňák.

 • Basketbal dievčatá

  V stredu, vedie Mgr. Petrovská a Bc. Baňas.

 • Basketbal chlapci

  Vo štvrtok, vedie Mgr. Petrovská a Bc. Baňas

 • Plávanie

  V piatok, vedie Mgr. Širotňák.

 • Pohybom ku zdraviu

  V utorok, stredu a štvrtok. Náplňou krúžku je kondičné posilňovanie, stolný tenis a ďalšie športy.

 • Bežecký

  Prebieha podľa dohody, vedie G. Sabanošom

 • Pohybové aktivity

  V utorok. Náplňou je orientačný beh, posilňovanie a turistika, vedie PhDr. J. Nemcová

ImageImage

Umelecké krúžky

 • Zbor sv. Moniky

  V stredu, vedie Mgr. Lazorová. Zapojiť sa môžete ako speváci aj hudobníci.

Image

Jazykové krúžky

 • Španielsky rýchlo a ľahko

  Vo štvrtok, vedie M. Bafalluy Gesti. Náplňou krúžku je rozvoj komunikačných zručností a príprava na jazykovú olympiádu

Image

Ďalšie krúžky CVČ

 • Debatný krúžok

  V stredu, vedie Mgr. Butkovičová a Mgr. Ďurašová.

 • Biblické všeličo

  V utorok, po stopách biblických osobností vedie Mgr. Baffaluy Gesti.

 • DofE

  Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu. Prebieha podľa dohody, vedie Mgr. Mikolajová a ďalší.

Image

Krúžky v rámci Erasmus+

 • Erasmus+ Projekt November 89

  Projekt je zameraný na lokálnu históriu v medzinárodnom kontexte. Súčasťou krúžku je aj medzinárodná dejepisná súťaž a príprava na maturitu z dejepisu v AJ. Prebieha v utorok, vedie Mgr. Butkovičová.

 • Erasmus+ Včely

  Krúžok je súčasťou medzinárodného projektu BEE IMPORTANT. Cieľom projektu je zdokonalenie sa v cudzom jazyku (najmä v anglickom), tímová spolupráca, cestovať a poznávať sa navzájom. Prebieha v utorok, vedie Mgr. Roháč a Mgr. Ďurašová.

Image

Poplatky v CVČ

Finančný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ

1. Skupinová forma (5 a viac žiakov)

VZDELÁVACÍ POUKAZ + 30 eur/šk. rok (tieto poplatky budú použité na doplňovanie a obnovovanie materiálno technickej základne jednotlivých záujmových a športových útvarov, napr. lopty, dresy, papier na kopírovanie, tonery do kopírky, pamäťové média atď.)

2. Plávanie

VZDELÁVACÍ POUKAZ + 50 eur/ šk

3. Kluby a krúžky, ktoré sú celoročne bezplatné (len za vzdelávací poukaz + prihláška)

 • Turistický (účastník si hradí náklady na pobyt)
 • Spevácky zbor sv. Moniky
 • DofE
 • Erasmus+ Včely
 • Erasmus Projekt

Je dobré vedieť, že ...

Pravidlá pre využitie krúžkov Centra volného času

1. Môžete si vybrať až tri krúžky z ponuky nášho CVČ, ale finančný príspevok platíte len za jeden záujmový útvar.

2. Študent sa prihlásením zaväzuje zotrvať vo vybranom krúžku celý školský rok.

3. Prípadná neúčasť na niektorých hodinách záujmovej činnosti je ospravedlniteľná v zmysle školského poriadku.

4. Ak ste si našli to svoje a máte záujem, prihláste sa a svoju žiadosť (záväznú prihlášku) a vzdelávací poukaz odovzdajte triednemu učiteľovi, alebo priamo vedúcej CVČ Mgr. Tuhrinskej do 13.9.2021.

Poučenie: Zákonný zástupca uchádzača môže požiadať o zníženie alebo odpustenie príspevku na základe § 116 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).


Máš otázku k niektorému z krúžkov?

Spýtaj sa učiteľa