Kontakty na zamestnancov


meno a priezvisko
telefón
email
funkcia
aprobácia
MBA. Javier Bafalluy Gesti
051 / 756 73 04
javierbafalluy@gymonika.sk
zahraničný lektor
španielský jazyk
Mgr. Marcela Bafalluy Gesti
051 / 756 73 04
marcelabafalluy@gymonika.sk
učiteľ
španielský jazyk - katechetika
Mgr. Peter Ballon
051 / 756 73 05
peterballon@gymonika.sk
učiteľ
katechetika
Mgr. Dávid Bednárik
051 / 756 73 04
davidbednarik@gymonika.sk
učiteľ
náuka o spoločnosti, psychológia, ekonomika
Mgr. Alena Benčičová
051 / 756 73 04
alenabencicova@gymonika.sk
učiteľ
anglický jazyk - biológia
Mgr. Zuzana Brešťanská
051 / 756 73 04
zuzanabrestanska@gymonika.sk
učiteľ
anglický jazyk
Mgr. Andrea Ďurašová
051 / 756 73 06
andreadurasova@gymonika.sk
učiteľ
anglický jazyk - dejepis
Mgr. Iveta Greifová
051 / 756 73 06
ivetagreifova@gymonika.sk
učiteľ
anglický jazyk - dejepis
Mgr. Andrea Harvilková
051 / 756 73 06
andreaharvilkova@gymonika.sk
učiteľ
slovenský jazyk a literatúra - dejepis
Mgr. Mária Kamenská
051 / 756 73 06
mariakamenska@gymonika.sk
učiteľ
biológia - slovenský jazyk
Mgr. Michaela Kazimírová
051 / 756 73 04
michaelakazimirova@gymonika.sk
učiteľ
francúzsky jazyk - geografia
Mgr. Lucia Kravcová
051 / 756 73 04
luciakravcova@gymonika.sk
učiteľ
matematika - biológia
Mavel Kubicek
051 / 756 73 04
mavelkubicek@gymonika.sk
zahraničný lektor
anglický jazyk
Mgr. Ľubomír Lazor
051 / 756 73 05
lubomirlazor@gymonika.sk
učiteľ
fyzika - technická výchova
Mgr. Jozefína Lazorová
051 / 756 73 04
jozefinalazorova@gymonika.sk
výchovný poradca
nemecký jazyk - filozofia
Mgr. Matúš Lukáč
051 / 756 73 05
matuslukac@gymonika.sk
učiteľ
katechetika - telesná výchova
Mgr. Natália Mikolajová
051 / 756 73 04
nataliamikolajova@gymonika.sk
učiteľ
anglický jazyk - matematika
Mgr. Martin Miškuf
051 / 756 73 07
martinmiskuf@gymonika.sk
školský kaplán
náboženstvo
Mgr. Alena Murajdová
051 / 756 73 06
alenamurajdova@gymonika.sk
učiteľ
slovenský jazyk - nemecký jazyk
Mgr. Andrea Petrovská
051 / 756 73 05
andreapetrovska@gymonika.sk
učiteľ
matematika - fyzika
RNDr. Pavol Petrovský
0948 / 756 730, 051 / 756 73 01
pavolpetrovsky@gymonika.sk
riaditeľ školy
matematika - chémia
Mgr. Mária Pirohová
051 / 756 73 05
mariapirohova@gymonika.sk
učiteľ
matematika
RNDr. Martina Pončáková
051 / 756 73 05
martinaponcakova@gymonika.sk
učiteľ
chémia - matematika
Mgr. Lukáš Prusák
051 / 756 73 05
lukasprusak@gymonika.sk
učiteľ
informatika - anglický jazyk
Mgr. Anežka Richtariková
051 / 756 73 06
anezkarichtarikova@gymonika.sk
učiteľ
slovenský jazyk a literatúra - dejepis
Mgr. Jana Rizzo
051 / 756 73 04
janarizzo@gymonika.sk
učiteľ
taliansky jazyk
Mgr. Slavomír Roháč
051 / 756 73 04
slavomirrohac@gymonika.sk
učiteľ
nemecký jazyk
Mgr. Jaroslav Sipko
051 / 756 73 06
jaroslavsipko@gymonika.sk
učiteľ
anglický jazyk - ruský jazyk
Ing. Helena Slivková
051 / 756 73 03
helenaslivkova@gymonika.sk
školský digitálny koordinátor
informatika
RNDr. Katarína Sroková, PhD.
051 / 756 73 05
katarinasrokova@gymonika.sk
učiteľ
chémia
Mgr. Petra Surmínová
051 / 756 73 04
petrasurminova@gymonika.sk
učiteľ
anglický jazyk
RNDr. Henrieta Svocáková
051 / 756 73 03
henrietasvocakova@gymonika.sk
technicko - ekonomický zástupca RŠ
matematika - fyzika
Bc. Mark Anthony Swanson
051 / 756 73 04
markswanson@gymonika.sk
zahraničný lektor
anglický jazyk
Mgr. Branislav Širotňák
051 / 756 73 06
branislavsirotnak@gymonika.sk
učiteľ
telesná výchova
Mgr. Monika Talarovičová
051 / 756 73 06
monikatalarovicova@gymonika.sk
učiteľ
biológia - hudobná výchova
Mgr. Slavomír Tall
051 / 756 73 03
slavomirtall@gymonika.sk
pedagogický zástupca RŠ
matematika - fyzika
RNDr. Veronika Timková, PhD.
051 / 756 73 05
veronikatimkova@gymonika.sk
učiteľ
fyzika - matematika
Mgr. Daniela Tkáčová
051 / 756 73 04
danielatkacova@gymonika.sk
učiteľ
anglický jazyk
Mgr. Ľubica Tuhrinská
051 / 756 73 06
lubicatuhrinska@gymonika.sk
učiteľ
telesná výchova - pedagogika
Mgr. Katarína Tutková
051 / 756 73 06
katarinatutkova@gymonika.sk
učiteľ
estetická výchova - slovenský jazyk
Mgr. Viktor Verba, PhD.
051 / 756 73 06
viktorverba@gymonika.sk
učiteľ
geografia
Mgr. JanaVerešpejová
051 / 756 73 04
janaverespejova@gymonika.sk
učiteľ
anglický jazyk - matematika
Mgr. Lenka Vašková
051 / 756 73 04
lenkavaskova@gymonika.sk
psychologička
Kollárová Marta
051 / 756 73 02
ekonomky@gymonika.sk
mzdový účtovník
Krivdová Jana
051 / 756 73 02
ekonomky@gymonika.sk
účtovník
Gačová Anna
051 / 756 73 02
upratovačka
Kytýrová Mária
051 / 756 73 02
upratovačka
Luterančíková Valéria
051 / 756 73 02
upratovačka
Jurašek Viliam
051 / 756 73 02
školník
Schankweilerová Ľudmila
051 / 756 73 02
upratovačka
RNDr. Anna Mydlová, PhD.
annamydlova@gymonika.sk
učiteľ na RD
matematika - chémia
Mgr. Eva Sýkorová
evasykorova@gymonika.sk
učiteľ na MD
anglický jazyk - katechetika
Mgr. Beáta Danišková
beatadaniskova@gymonika.sk
učiteľ na MD
anglický jazyk - filozófia
RNDr. Monika Široká, PhD.
monikasiroka@gymonika.sk
učiteľ na MD
matematika - chémia