Události školského roka

Harmonogram školského roka

30. 8. – 31. 8. 2023

Duchovná obnova pre učiteľov školy

4. 9. 2023

Začiatok školského vyučovania

15. 9. 2023

Sedembolestná Panna Mária – deň pracovného pokoja

18. 9. 2023

Rodičovské združenie - plenárna schôdza a triedne aktívy

25. 9. – 27. 9. 2023

Kurz ochrany života a zdravia

30. 10. - 31. 10. 2023

Jesenné prázdniny, vyučovanie sa začína 2. 11. 2022

14. 11. 2023

Klasifikačná porada za 1. štvrťrok školského roka 2023/2024

17. 11. 2023

Štátny sviatok – Deň boja za slobodu a demokraciu

1. 12. 2023

Deň otvorených dverí

8. 12. 2023

Nepoškvrnené počatie Panny Márie

11. 12. 2023

Rodičovské združenie – konzultačnou formou

22. 12. 2023

KOLEDA 2023

23. 12. 2023 - 7. 1. 2024

Vianočné prázdniny. Vyučovanie sa začína 8. 1. 2024

25. 1. 2024
Klasifikačná porada za 1. polrok školského roku 2022/2023

26. 2. – 1. 3. 2024

Jarné prázdniny, vyučovanie sa začína 4. 3. 2024

12. 3. 2024

EČ a PFIČ MS zo slovenského jazyka a literatúry

13. 3. 2024

EČ a PFIČ MS z cudzích jazykov

14. 3. 2024

EČ MS z matematiky

28. 3. - 2. 4.2024

Veľkonočné prázdniny. Vyučovanie sa začína 3. 4. 2024

7. 4. 2024

Deň katolíckych učiteľov

15. 4. 2024

Klasifikačná porada za 3. štvrťrok školského roka 2023/2024

20. 4. 2024

Prijímačky na nečisto

22. 4. 2024

Rodičovské združenie a triedne aktívy

29. 4. 2024

1. termín 1. kola prijímacích skúšok pre bilingválne štúdium

1. 5. 2024

Sviatok práce – deň pracovného pokoja

2. 5. 2024

1. termín 1. kola prijímacích skúšok pre štvorročné štúdium

6. 5. 2024

2. termín 1. kola prijímacích skúšok pre štvorročné štúdium

22. 5. – 25. 5. 2023

Ústna časť maturitných skúšok

8. 5. 2024

Deň víťazstva nad fašizmom – deň pracovného pokoja

9. 5. 2024

Nanebovstúpenie Pána – prikázaný sviatok

9. 5. 2024

2. termín 1. kola prijímacích skúšok pre bilingválne štúdium

9. 5. 2024

Klasifikačná porada pre maturantov

20. 5. - 23. 5. 2024

Ústna časť maturitných skúšok

30. 5. 2024

Najsvätejšie KRISTOVO TELO A KRV (Božie Telo) – prikázaný sviatok

24. 6. 2024

Prezentačný deň, Záverečná klasifikačná porada za školský rok 2023/2024

25. 6. - 26. 6. 2024

Školské výlety tried

27. 6. 2024

Osobnosť roka 2024

28. 6. 2024

Záver školského roka 2023/2024
Slávnostná sv. omša v Konkatedrále sv. Mikuláša

1. 7. - 31. 8. 2024

Letné prázdniny, začiatok vyučovania po prázdninách 2. 9. 2024