Události školského roka

Harmonogram školského roka

24. 8. – 26. 8. 2022

Duchovná obnova pre učiteľov školy

5. 9. 2022

Začiatok školského vyučovania

12. 9. 2022

Rodičovské združenie – plenárna schôdza a triedne aktívy

15. 9. 2022

Sedembolestná Panna Mária – deň pracovného pokoja

28. 10. – 31. 10. 2022

Jesenné prázdniny, vyučovanie sa začína 2. 11. 2022

14. 11. 2022

Klasifikačná porada za 1. štvrťrok školského roka 2022/2023

17. 11. 2022

Štátny sviatok – Deň boja za slobodu a demokraciu

2. 12. 2022

Deň otvorených dverí

8. 12. 2022

Nepoškvrnené počatie Panny Márie

12. 12. 2022

Rodičovské združenie – konzultačnou formou

22. 12. 2022

KOLEDA 2022

23. 12. 2022 – 7. 1. 2023

Vianočné prázdniny. Vyučovanie sa začína 9. 1. 2023

26. 1. 2023

Klasifikačná porada za 1. polrok školského roku 2022/2023

 
 

6. 3. – 10. 3. 2023

Jarné prázdniny, vyučovanie sa začína 13. 3. 2023

14. 3. 2023

EČ a PFIČ MS zo slovenského jazyka a literatúry

15. 3. 2023

EČ a PFIČ MS z cudzích jazykov

16. 3. 2023

EČ MS z matematiky

7. 4. 2023

Deň katolíckych učiteľov

17. 4. 2023

Klasifikačná porada za 3. štvrťrok školského roka 2022/2023

6. 4. – 11. 4. 2023

Veľkonočné prázdniny. Vyučovanie sa začína 12. 4. 2023

24. 4. 2023

Rodičovské združenie a triedne aktívy

1. 5. 2023

Sviatok práce – deň pracovného pokoja

4. 5. a 9. 5. 2023

Prijímacie skúšky štvorročné štúdium

8. 5. 2023

Deň víťazstva nad fašizmom – deň pracovného pokoja

17. 5. 2023

Klasifikačná porada  pre maturantov

2. 5. a 11. 5. 2023

Prijímacie skúšky – bilingválne štúdium

22. 5. – 25. 5. 2023

Ústna časť maturitných skúšok

Kurz ochrany života a zdravia pre žiakov 3. ročníka

18. 5. 2023

Nanebovstúpenie Pána – prikázaný sviatok

8. 6. 2023

Najsvätejšie KRISTOVO TELO A KRV (Božie Telo) – prikázaný sviatok

26. 6. 2023

Záverečná klasifikačná porada za školský rok 2021/2022

27. 6. – 28. 6. 2023

Školské výlety tried

29. 6. 2023

Sv. Peter a Pavol – prikázaný sviatok

Osobnosť roka 2023

30. 6. 2023

Záver školského roka 2022/2023

Slávnostná sv. omša v Konkatedrále sv. Mikuláša

1. 7. – 31. 8. 2022

Letné prázdniny, začiatok vyučovania po prázdninách 2. 9. 2023