Události školského roka

Harmonogram školského roka

23. 8. – 25. 8. 2021

Duchovná obnova pre učiteľov školy

2. 9. 2021

Začiatok školského roka

6. 9. 2021

Rodičovské združenie – plenárna schôdza a triedne aktívy

15. 9. 2021

Sedembolestná Panna Mária – deň pracovného pokoja

28. 10. – 29. 10. 2021

Jesenné prázdniny, vyučovanie sa začína 2. 11. 2021

15. 11. 2021

Klasifikačná porada za 1. štvrťrok školského roka 2021/2022

17. 11. 2021

Štátny sviatok – Deň boja za slobodu a demokraciu

3. 12. 2021

Deň otvorených dverí

8. 12. 2021

Nepoškvrnené počatie Panny Márie

13. 12. 2021

Rodičovské združenie – konzultačnou formou

22. 12. 2021

KOLEDA 2021

23. 12. 2021 – 7. 1. 2022

Vianočné prázdniny. Vyučovanie sa začína 10. 1. 2022

27. 1. 2022

Klasifikačná porada za 1. polrok školského roku 2021/2022

4. 2. 2022

Polročné prázdniny. Vyučovanie sa začína 7. 2. 2022

21. 2. – 25. 2. 2022

Jarné prázdniny, vyučovanie sa začína 1. 3. 2022

15. 3. 2022

EČ a PFIČ MS zo slovenského jazyka a literatúry

16. 3. 2022

EČ a PFIČ MS z cudzích jazykov

17. 3. 2022

EČ MS z matematiky

7. 4. 2022

Deň katolíckych učiteľov

12. 4. 2022

Klasifikačná porada za 3. štvrťrok školského roka 2021/2022

14. 4. – 19. 4. 2022

Veľkonočné prázdniny. Vyučovanie sa začína 20. 4. 2022.

25. 4. 2022

Rodičovské združenie a triedne aktívy

1. 5. 2022

Sviatok práce – deň pracovného pokoja

2. a 9. 5. 2022

Prijímacie skúšky štvorročné štúdium

8. 5. 2022

Deň víťazstva nad fašizmom – deň pracovného pokoja

10. 5. 2022

Klasifikačná porada  pre maturantov

4. a 11. 5. 2022

Prijímacie skúšky – bilingválne štúdium

23. 5. – 26. 5. 2022

Ústna časť maturitných skúšok

Kurz ochrany života a zdravia pre žiakov 3. ročníka

26. 5. 2022

Nanebovstúpenie Pána – prikázaný sviatok

16. 6. 2022

Najsvätejšie KRISTOVO TELO A KRV (Božie Telo) – prikázaný sviatok

24. 6. 2022

Záverečná klasifikačná porada za školský rok 2021/2022

27. 6. – 28. 6. 2022

Školské výlety tried

29. 6. 2022

Sv. Peter a Pavol – prikázaný sviatok

Osobnosť roka 2022

30. 6. 2022

Záver školského roka 2021/2022

Slávnostná sv. omša v Konkatedrále sv. Mikuláša

1. 7. – 31. 8. 2022

Letné prázdniny, začiatok vyučovania po prázdninách 2. 9. 2022