1.2.Mimoškolská činnosť formou workshopov

Vedenie školyProjekty

1.2.Mimoškolská činnosť formou workshopov

Táto mimoškolská činnosť umožní inovatívne a flexibilné formy dovzdelávania žiakov, a je doplnkom/alternatívou k pravidelnej krúžkovej činnosti (realizovanej v rámci podaktivity 1.1). Workshopy sú orientované tak, aby účastníkom (žiakom) umožnili získať nové vedomosti a skúsenosti formou osobnej praktickej skúsenosti (zážitku). Sú určené pre študentov, ktorí nemajú záujem o pravidelnú mimoškolskú činnosť (krúžky). Workshopy sa realizujú zvyčajne formou celodňovej aktivity (rozsah cca 6 hodín) v priestoroch školy.

Celkovo sa počas realizácie projektu uskutočnia 4 workshopy:

Workshop Čitateľná gramotnosť

Workshop Prírodovedná gramotnosť

Workshop Matematická gramotnosť

Workshop Finančná gramotnosť