Pedagogický klub finančnej gramotnosti

Vedenie školy Projekty

Školský rok 2021/2022 – 2. polrok

Stretnutie pedagogického klubu finančnej gramotnosti 07.02.2022

Školský rok 2021/2022 – 1. polrok

Stretnutie pedagogického klubu finančnej gramotnosti 20_09_2021

Stretnutie pedagogického klubu finančnej gramotnosti 27_09_2021

Stretnutie pedagogického klubu finančnej gramotnosti 04_10_2021

Stretnutie pedagogického klubu finančnej gramotnosti 25_10_2021

Stretnutie pedagogického klubu finančnej gramotnosti 15_11_2021

Stretnutie pedagogického klubu finančnej gramotnosti 13_12_2021

Stretnutie pedagogického klubu finančnej gramotnosti 24_01_2022

Stretnutie pedagogického klubu finančnej gramotnosti 31_01_2022

Školský rok 2020/2021 – 2. polrok

Stretnutie pedagogického klubu finančnej gramotnosti 18_02_2021

Stretnutie pedagogického klubu finančnej gramotnosti 15_04_2021

Stretnutie pedagogického klubu finančnej gramotnosti 22_04_2021

Stretnutie pedagogického klubu finančnej gramotnosti 29_04_2021

Stretnutie pedagogického klubu finančnej gramotnosti 06_05_2021

Stretnutie pedagogického klubu finančnej gramotnosti 13_05_2021

Stretnutie pedagogického klubu finančnej gramotnosti 03_06_2021

Stretnutie pedagogického klubu finančnej gramotnosti 24_06_2021

Písomný výstup pedagogického klubu finančnej gramotnosti 2_20/21

Školský rok 2020/2021 – 1. polrok

Stretnutie pedagogického klubu finančnej gramotnosti 22_10_2020

Stretnutie pedagogického klubu finančnej gramotnosti 03_12_2020

Stretnutie pedagogického klubu finančnej gramotnosti 10_12_2020

Stretnutie pedagogického klubu finančnej gramotnosti 17_12_2020

Písomný výstup pedagogického klubu finančnej gramotnosti 1_20/21

 

Plán práce a stretnutí v 1. polroku šk. roka 2020/2021

Plán práce a stretnutí v 2. polroku šk. roka 2020/2021