Pedagogický klub finančnej gramotnosti

Vedenie školyProjekty

Školský rok 2021/2022 – 2. polrok

Stretnutie pedagogického klubu finančnej gramotnosti 07.02.2022

Stretnutie pedagogického klubu finančnej gramotnosti 28.02.2022

Stretnutie pedagogického klubu finančnej gramotnosti 07.03.2022

Stretnutie pedagogického klubu finančnej gramotnosti 21.03.2022

Stretnutie pedagogického klubu finančnej gramotnosti 04.04.2022

Stretnutie pedagogického klubu finančnej gramotnosti 25.04.2022

Stretnutie pedagogického klubu finančnej gramotnosti 02.05.2022

Stretnutie pedagogického klubu finančnej gramotnosti 06.06.2022

Stretnutie pedagogického klubu finančnej gramotnosti 20.06.2022

Stretnutie pedagogického klubu finančnej gramotnosti 24.06.2022

Písomný výstup pedagogického klubu finančnej gramotnosti 2_21_22

Školský rok 2021/2022 – 1. polrok

Stretnutie pedagogického klubu finančnej gramotnosti 20_09_2021

Stretnutie pedagogického klubu finančnej gramotnosti 27_09_2021

Stretnutie pedagogického klubu finančnej gramotnosti 04_10_2021

Stretnutie pedagogického klubu finančnej gramotnosti 25_10_2021

Stretnutie pedagogického klubu finančnej gramotnosti 15_11_2021

Stretnutie pedagogického klubu finančnej gramotnosti 13_12_2021

Stretnutie pedagogického klubu finančnej gramotnosti 24_01_2022

Stretnutie pedagogického klubu finančnej gramotnosti 31_01_2022

Školský rok 2020/2021 – 2. polrok

Stretnutie pedagogického klubu finančnej gramotnosti 18_02_2021

Stretnutie pedagogického klubu finančnej gramotnosti 15_04_2021

Stretnutie pedagogického klubu finančnej gramotnosti 22_04_2021

Stretnutie pedagogického klubu finančnej gramotnosti 29_04_2021

Stretnutie pedagogického klubu finančnej gramotnosti 06_05_2021

Stretnutie pedagogického klubu finančnej gramotnosti 13_05_2021

Stretnutie pedagogického klubu finančnej gramotnosti 03_06_2021

Stretnutie pedagogického klubu finančnej gramotnosti 24_06_2021

Písomný výstup pedagogického klubu finančnej gramotnosti 2_20/21

Školský rok 2020/2021 – 1. polrok

Stretnutie pedagogického klubu finančnej gramotnosti 22_10_2020

Stretnutie pedagogického klubu finančnej gramotnosti 03_12_2020

Stretnutie pedagogického klubu finančnej gramotnosti 10_12_2020

Stretnutie pedagogického klubu finančnej gramotnosti 17_12_2020

Písomný výstup pedagogického klubu finančnej gramotnosti 1_20/21

 

Plán práce a stretnutí v 1. polroku šk. roka 2020/2021

Plán práce a stretnutí v 2. polroku šk. roka 2020/2021