,,Byť novinárom je príležitosť byť na strane dobra“

AdminNovinky

Koľkokrát ste si už pomysleli o novinároch, že sú tak trocha dotieraví? Doslova nedajú dýchať tým, ktorých vyjadrenie nás ale dokáže niekedy veľmi ovplyvniť. No faktom je, že idú za svoje hranice, aby našli pravdu.

Nedávno nám zástupca šéfredaktora, Imrich Gazda a bývalý študent našej školy a redaktor, Pavol Hudák, priniesli kus z ´´novinárskeho sveta´´ a z miesta redakcie denníka Postoj. Ich stručný opis práce redaktora nás pohÍtil natoľko, že nás donútil sa zamyslieť nad výzvami a náročnosťou, ktorú prináša. Redaktor často riskuje, snaží sa hľadať pravdu, ktorá je častokrát skrývaná, dokonca niekedy potláčaná.

Obaja hostia, ktorí študovali na Katolíckej univerzite v Ružomberku, nás usmernili o ľahkosti prijímania aj dávania informácií na internet, ale zdôraznili zodpovednosť, ktorá s tým súvisí. Nezabudli spomenúť aj tímovú prácu, ktorá je veľmi dôležitá pre toto zamestnanie.

Na konci nám darovali pár povzbudivých slov, ktoré nás povedú na našej ďalšej ceste. Ako vraveli, buďte lídrami a nebojte sa postaviť za pravdu.

Hyacinta Novická, 4.BA