Súdili sme vojnových zločincov

AdminNovinky

Od 16. do 23. Mája sa v Zagrebe simuloval Medzinárodný Trestný Tribunál.

 

Naša škola sa stala prvou školou na Slovensku, ktorá sa zapojila do programu Model International Criminal Court (MICC) School. Študenti tam mali možnosť pracovať so skutočnými prípadmi pod vedením skúsených trénerov. Každému bol pridelený jeden prípad vojnového zločinu, na ktorom počas celého týždňa pracoval v tíme pozostávajúceho zo študentov z Chorvátska, Srbska, Slovenska a Nemecka. Zároveň mali žiaci pridelené úlohy ako prokurátor, obhajca, sudca alebo žurnalista, ktoré spoznali na hlbšej – praktickej úrovni.

Práca na historických prípadoch pozostávala z oboznámenia sa s ľudskými právami a medzinárodným trestným právom. To všetko prostredníctvom interaktívnych prednášok, diskusíí na aktuálne témy, a práce s Rome Statute of the International Criminal Court (Rímsky Štatút Medzinárodného Trestného Tribunálu). Počas jedného týždňa sa študenti zlepšili v komunikácii po anglicky, dorozumievacieho jazyka celého projektu, vo formulovaní argumentov, práci v skupinách a prezentovaní svojich názorov pred publikom.

Zavŕšením vzdelávania bola simulácia trestného tribunálu, kde prokuratúra a obhajoba prezentovali svoje argumenty k danému prípadu, sudcovia vyhlásili svoj vlastný verdikt, nezáväzne od rozhodnutia reálneho súdu, a novinári kládli otázky počas tlačovej konferencie.

Na záver celého pobytu študenti spoznali zákutia hlavného mesta Chorvátska, Zagreb, a vytvorili si nové medzinárodné priateľstvá.

 

Anastasia Pasok 4 .BA