Čím chceš byť? Kňazom.

laluboNovinky

Naši absolventi, ktorí odpovedali na povolanie, s nami slávili svätú omšu.

Omša sa už začína, k oltáru Konkatedrály sv. Mikuláša prichádza päť vysvätených služobníkov Cirkvi, päť absolventov Gymnázia sv. Moniky. Svätú omšu ku cti sv. Petra a Pavla vo štvrtok 29. júna pre našu školu odslúžili novokňazi František Hermanovský a Jozef Peržeľ SDB a s nimi aj náš školský kaplán Martin Miškuf. Diakonskou službou pri oltári poslúžili Jaroslav Grocký a Valentín Harničár. Všetkých menovaných okrem iného spája jedno – kedysi sedeli v laviciach našej školy. Pre nich i pre učiteľský zbor to bol teda trochu zvláštny, no o to radostnejší pocit.

„Čím chceš byť?“ práve tejto otázke sa vo svojej homílii venoval otec František. Uvažoval nad životmi bežných ľudí, detí, študentov, ale i kniežat apoštolov. Ich predstavy o živote museli byť úplne odlišné od konečnej reality. Peter bol rybárom, Pavol študovaným farizejom, ktorý prenasledoval prvých kresťanov. V jednom momente však do ich životov rázne vstúpil Kristus a bolo rozhodnuté…

V závere slávenia sa k tejto otázke vo svojom krátkom pozdrave vrátil pán riaditeľ Petrovský: „Na túto otázku ste vy všetci v istom bode svojho života odpovedali: kňazom. A my z vás máme radosť.“ Zasmial sa, že pri pohľade na túto svätú omšu to vyzerá tak, že platí to stereotypné: „Všetko, čo ide na cirkevnú školu, ide za kňaza.“ No jedným dychom vyslovil túžbu, aby duchovných povolaní z našej školy bolo čím ďalej, tým viac. A je ich neúrekom.

Otec František Hermanovský prijal kňazskú vysviacku z rúk Mons. Bernarda Bobera, košického arcibiskupa a metropolitu, v sobotu 17. júna v Katedrále sv. Alžbety. Jeho prvým kaplánskym pôsobiskom sa stala Farnosť mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa v Sabinove. Nasleduje teda kroky nášho školského kaplána Martina, ktorý tam tiež začínal. Don Jozef Peržeľ sa stal kňazom vďaka modlitbe a vkladaniu rúk Mons. Vladimíra Feketeho SDB, apoštolského prefekta Azerbajdžanu, v sobotu 24. júna v prešovskom Kostole sv. Jána Bosca. V najbližšom čase po vysviacke bude pôsobiť v komunite v Prešove.

Diakonov Jaroslava Grockého a Valentína Harničára vysvätil v piatok 16. júna v Katedrále sv. Alžbety Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup a generálny vikár Košickej arcidiecézy. Valentín bude ako diakon pôsobiť na mieste svojej vysviacky, vo Farnosti sv. Alžbety v Košiciach. Jaroslav na svoju diakonskú prax pôjde len asi o kilometer južnejšie, do Farnosti Kráľovnej Pokoja v Košiciach-Juhu.

Svätú omšu sprevádzal mládežníckymi piesňami Zbor sv. Moniky. O čítania, prosby a obetné dary sa postarali študenti a študentky zo 4.BA a 3.A.

Novovysväteným kňazom a diakonom blahoželáme a uisťujeme ich o svojich modlitbách!

Všetky fotky: https://photos.app.goo.gl/vkZVabvPAUSbb7VBA

Fotky a text: Peter Haľko 4.BA