Ekonomická olympiáda

AdminNovinky

Dňa 4. mája 2023 sa pod vedením pána učiteľa Dávida Bednárika naši študenti zúčastnili celoslovenského kola Ekonomickej olympiády v Bratislave. Našu školu sme zastupovali traja: Laura Šlagová, Tomáš Sabol a ja, Kristián Kočiš. Reprezentovať naše gymnázium sme tam mohli vďaka umiestneniu v prvej desiatke v krajskom kole.

Po príchode do hlavného mesta sme nasali atmosféru krátkou prechádzkou a spoločnou večerou. Na druhý deň nás čakala krátka cesta do hotela Devín, kde sa samotná olympiáda, spojená s doobedňajším programom pre pedagógov, spoločným obedom a ďalšou spoločnou prednáškou poobede, konala. Po ukončení prvého písomného kola a následnom vyhlásení najlepších desiatich súťažiacich, ktorí neskôr poobede absolvovali absolútne finále v podobe ústnej skúšky, sme sa vybrali na najbližší vlak domov. Aj napriek tomu, že sme do finálovej desiatky nepostúpili, takže sme skončili niekde medzi 10. až 50. miestom, pre mňa táto možnosť znamená veľa. Možnosť zasúťažiť si s ďalšími štyridsiatimi deviatimi najlepšími mladými ekonómmi z celého Slovenska bola pre mňa veľmi obohacujúca. Test bol o poznanie komplexnejší ako ten z krajského kola a konkurencia značne skúsenejšia. Tešia ma aj za nové známosti, ktoré som tam mal možnosť získať. V neposlednom rade by som taktiež chcel poďakovať mojim spoluolympionikom a pánovi učiteľovi za perfektný zážitok a nezabudnuteľné spomienky.
Kristián Kočiš V. BA