Navštívil nás Peter Šloser

AdminNovinky

V dňoch od 27. do 29. septembra sa v našom meste konal 18. ročník obľúbeného festivalu Prešov číta rád. Organizátori aj tento rok priniesli množstvo zaujímavých autorov s rôznorodými životnými príbehmi a ešte rôznorodejšou tvorbou. Niekoľko z nich zavítalo aj na našu školu, aby študentom povedali viac o sebe, svojich knihách a v neposlednom rade im tak priblížili súčasnú slovenskú literatúru.

Jedným z týchto autorov bol aj Peter Chudý, ktorý svoju tvorbu vydáva pod pseudonymom Peter Šloser. Je to bývalý policajt, jeden zo štyroch zakladateľov Národnej kriminálnej agentúry a tiež autor šiestich kníh inšpirovaných práve týmto prostredím. Každá z jeho kníh má podklad v reálnom policajnom spise a približuje nám tak nielen atmosféru v polícii, ale aj samotné kriminalistické postupy.

Peter Šloser študentom s veľkou pokorou rozprával o svojich skúsenostiach a zodpovedal najrôznejšie otázky publika, napríklad, či sám seba považuje za umelca, čo si myslí o takzvanej vojne v polícii i ako sa ku kriminalistike a písaniu vôbec dostal. Už na začiatku diskusie sľúbil najaktívnejšiemu študentovi knihu s venovaním, ktorú napokon získala žiačka 2.B – Laura Bačenková. Pán Šloser nám všetkým dodal nádej, že spravodlivosť nakoniec vždy zvíťazí a oplatí sa za ňu bojovať.

Saša Lorková, 4.BA