Máme novú spovednicu

Admin Novinky

Oproti školskej kaplnke pribudlo miesto určené na vyznávanie hriechov a prijímanie Božieho odpustenia. „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané,“ povedal Ježiš svojím apoštolom po zmŕtvychvstaní (Jn 20, …

Hviezdoslavov Kubín

Admin Novinky

Dňa 30.1. 2023 sa z priestorov školskej knižnice Gymnázia sv. Moniky ozývala pestrá paleta hlasov talentovaných súťažiacich v školskom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. V ranných vyučovacích hodinách odzneli jednotlivé prednesy žiakov, ktorí sa odhodlali …

Veľký úspech na medzinárodnom kole

Admin Novinky

V dňoch 26.-29.01. 2022 sa v Brne uskutočnilo medzinárodné kolo súťaže Rozhoduj o Európe – Simulácia Rady Európskej únie.  Podujatia sa zúčastnil náš študent 3.BA triedy – Viliam Dominik Ďuraš, ktorý sa v regionálnom kole …

Matematická olympiáda

Admin Novinky

Dňa 10.1.2023 sa konalo krajské kolo matematickej olympiády v kategórii A. Našu školu reprezentovali Branislav Diro 5.BA, Miriam Halasová 3.A, Michal Iľkovič 3.BA, Branislav Jurko 4.C, Alexandra Kačmárová 3.A, Matúš Sedlár 4.BA, Tomáš Tall 4.C. …

Európska súťaž v štatistike

Admin Novinky

je súťaž, ktorú organizuje Eurostat (štatistický úrad Európskej únie) a participujúce národné štatistické úrady EÚ so zámerom zvýšiť štatistické povedomie, gramotnosť a záujem o oficiálnu štatistiku medzi žiakmi a učiteľmi. Do národného kola Európskej súťaže …

Beseda s Ľudovítom Ódorom – viceguvernérom NBS

Admin Novinky

„Keď raz začnete o tom premýšľať, potom je ťažké rozmýšľať o hocičom inom.“ (Robert E. Lucas, In: Ľ. Odor: Rýchlokurz geniality,2022, s.22) Naša generácia je bombardovaná kvantom problémov, ktorým budeme v budúcnosti musieť čeliť: svetové megatrendy v …

Ekonomická olympiáda

Admin Novinky

Dňa 27.01. sme sa Laura Šlangova, Tomáš Sabol, Šimon Sedlák a ja, Kristián Kočiš, zúčastnili krajského kola Ekonomickej olympiády v rámci krúžku Finančnej gramotnosti, ktorý vedie p. uč. Bednárik. Olympiáda sa konala v budove Fakulty …

Olympiáda zo slovenského jazyka

Admin Novinky

Aj na našej škole sa uskutočnilo školské kolo v olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry. Študenti si tak mali možnosť vyskúšať svoje znalosti a vedomosti v materinskom jazyku. Olympiáda tento rok prebiehala online formou. Okrem …

Nebezpečne v sieti

Admin Novinky

Dňa 31.1.2023 sme v spolupráci s CENEF realizovali  na škole workshopy o kritickom myslení a bezpečnom správaní sa v sieti.

Olympiáda kritického myslenia

Admin Novinky

Po prvom kole Olympiády kritického myslenia sme sa konečne dozvedeli celkové výsledky, ktoré s hrdosťou oznamujeme a gratulujeme účastníkom: Anna Kurucová z V.BA sa umiestnila na výbornom desiatom mieste v konkurencii ďalších 2400 žiakov z celého Slovenska. Ďalší …