Modernizácia odborných učební našej školy

AdminNovinky

Nemecká katolícka nadácia a Konferencia biskupov Slovenska podporili projekt GsM, v ktorom sme dostali možnosť modernizovať pomôcky pre prírodovedné predmety (chémia, biológia a fyzika). Pre potreby laboratórnych cvičení z fyziky boli zakúpené ďalšie súčasti meracieho systému Vernier. Biológovia môžu pozorovať prírodu novými stereomikroskopmi a zdokonaliť svoju schopnosť podať prvú pomoc môžu pomocou resuscitačných figurín. Laboratórium chémie získalo v rámci tohto projektu nové súpravy na analýzu vody a laboratórny digestor, ktorý umožní v podmienkach laboratória vykonať aj náročnejšie pokusy. Digestor zabezpečí ich bezpečnosť. Za prípravu zdrojových pripojení pre digestor (elektrina, voda, odpad) ďakujem nášmu p. školníkovi Viliamovi.

Rozpočet projektu je vo výške 13 184,- EUR

Schválená dotácia je vo výške 9 982,- EUR

Rodičovské spoločenstvo nás podporilo sumou 3202,- EUR

Za túto finančnú pomoc a možnosť zrealizovať projekt vyslovujeme Pán Boh zaplať!