Renovácia odborných učební našej školy

AdminNovinky

Nemecká katolícka nadácia a Konferencia biskupov Slovenska podporili projekt GsM, v ktorom sme dostali možnosť modernizovať pomôcky pre prírodovedné predmety (chémia, biológia a fyzika). Pre potreby laboratórnych cvičení z fyziky boli zakúpené ďalšie súčasti meracieho …

Srdečne blahoželáme, Anna a Peter!

AdminNovinky

15. februára 2024 sa v Poprade konalo Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku, na ktorom nesmelo chýbať ani Gymnázium sv. Moniky, zastúpené žiakmi našej školy, ktorí tak mohli úspešne potvrdiť svoje nesporné kvality. 1. miesto …

Duchovno -formačný pobyt v Ríme

AdminNovinky

Pozývame chlapcov od 18 rokov, ktorí sa rozhodujú o svojom ďalšom duchovnom živote, na polročný duchovný a formačný pobyt do komunity otcov rogacionistov v Ríme počas roka, aby sa rozhodli, či cesta zasvätenia života je …

Najdôležitejšie je neprestať myslieť

AdminNovinky

Umenie je nielen skvelým spôsobom, ako sa zabaviť či načerpať inšpiráciu, ale je predovšetkým dôležitým nástrojom, ako kultivovať spoločnosť a pripomínať divákom pravdy, ktoré sa občas počúvajú ťažko. Predstavenie Svet podľa Hany je krásnym príkladom …

Zažili sme dejiny

AdminNovinky

Koncom januára sa v divadle Viola niektorí z nás ocitli uprostred 20. storočia. Mnohých nadchlo interaktívne zobrazenie dejín v divadelnej monodráme: Príbehy do kameňa odeté. Príbeh našich aj Európskych dejín rozprával niekto, kto ich sám …

Neobyčajne obyčajná exkurzia.

AdminNovinky

Naši tretiaci a študenti 4.BA sa v dňoch 7. a 9. 11. 2023 zúčastnili pod dozorom RNDr. Martiny Pončákovej, RNDr. Kataríny Srokovej, PhD, a Mgr. Lenky Vaškovej exkurzie v Ústave chemických vied UPJŠ v Košiciach spojenej s prehliadkou Interaktívnej periodickej tabuľky …

Španielsky „sen“ – jazykový kurz v Alicante

AdminNovinky

Realitu tohto týždňového sna sme si uvedomili, až keď sme sa 24.10.2023 presne o polnoci stretli pri našej škole a nastúpili do autobusu, ktorý nás odviezol na letisko do Krakova. Odtiaľ sme leteli priamo do španielskeho …

Matboj

AdminNovinky

Dňa 27.10.2023 sa uskutočnil už 22.ročník matematickej súťaže Košický MATBOJ. Tejto tradičnej tímovej matematickej súťaže, organizovanej združením STROM a Prírodovedeckou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, sa zúčastnilo 48 tímov z celého Slovenska. Našu školu výborne …

Putovanie do Santiaga

AdminNovinky

Ja som cesta, pravda a život. (Jn 14,6) Pútnická cesta k hrobu sv. Jakuba patrí k najstarším v kresťanstve. Jednotlivé cesty vedú v podstate z celej Európy. O zážitok z putovania sa s nami podelil učiteľ …

Prvé miesta pre monikáčov

AdminNovinky

12. októbra 2023 sa v Prešove konala regionálna a krajská súťaž mladých moderátorov. Hlavným organizátorom je Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici (SOSBB). Súťaž je dvojkolová – krajské kolá a celoštátne finále – a má …