Srdečne blahoželáme Peter!

AdminNovinky

V dňoch 24. – 25. marca 2024 sa v Bratislave konalo celoštátne kolo 34. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku, na ktorom malo svoje zastúpenie aj Gymnázium sv. Moniky.

Zúčastnil sa ho Peter Žarnay (II.A), ktorý v kategórii 2A obsadil síce nepódiové, ale v kvalitnej a v nesmierne vyrovnanej konkurencii o to cennejšie 6. miesto.

Peter, úprimne ti blahoželáme, ďakujeme ti za príkladnú reprezentáciu našej školy a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.