Monika úspešná v rétorike

AdminNovinky

V priestoroch divadla Jonáša Záborského v Prešove 🎭 sa konalo regionálne kolo sútaže v rétorike Štúrov Zvolen. Prvé miesto získal náš Viliam Dominik Ďuraš zo 4.BA, 🥇 ktorý postupuje na celoštátne kolo do Zvolena. Na treťom mieste sa umiestnila študentka 2.B, Stanislava Molčanová 🥉

ℹ️ Cieľom súťaže je formovanie vzťahu mladých ľudí k rodnému jazyku, rozvíjanie verbálno-komunikačných zručností mládeže, skvalitňovanie ich rečového prejavu, vyhľadávanie talentovaných žiakov, rozvíjanie ich nadania a vytvorenie konkurenčného prostredia na vzájomné porovnávanie svojich schopností. 🤓 Súťaž prebieha na regionálnej a následne celoslovenskej úrovni. 🇸🇰

V mene Rodiny GSM 🏫 obom našim milým reprezentantom gratulujeme k úspechu,👏 a Viliamovi prajeme veľa šťastia na celoštátnom kole! 🙏