Neobyčajne obyčajná exkurzia.

AdminNovinky

Naši tretiaci a študenti 4.BA sa v dňoch 7. a 9. 11. 2023 zúčastnili pod dozorom RNDr. Martiny Pončákovej, RNDr. Kataríny Srokovej, PhD, a Mgr. Lenky Vaškovej exkurzie v Ústave chemických vied UPJŠ v Košiciach spojenej s prehliadkou Interaktívnej periodickej tabuľky prvkov, jedinej svojho druhu na Slovensku.

Periodická tabuľka obsahuje 80 reálnych chemických prvkov, ktoré sú doplnené fotografiami objaviteľov, resp. obrázkami súvisiacimi s ich pomenovaním. Jednotlivé bunky tabuľky sú jednotlivo podsvietené a obsahujú zaujímavé fakty o objave, či iné kuriozity, aktuálny výskum a využitie jednotlivých prvkov. Cez dotykovú obrazovku je celá tabuľka interaktívne prepojená s aplikáciou, prostredníctvom ktorej sú sprístupnené základné informácie o jednotlivých prvkoch, ale aj vzťahujúce sa na nich videá pokusov a obrázky.

Druhá časť exkurzie sa odohrávala v laboratóriu, kde sa študenti mohli aj aktívne zapojiť do realizácie niektorých jednoduchých, ale veľmi názorných a zapamätateľných pokusov. Študenti mohli vidieť moderné laboratórium, pokusy vidieť aj pod mikroskopom, alebo za využitia magnetického miešadla, či najnovších pomôcok.

Za sprevádzanie a venovanie sa nám počas exkurzie ďakujeme naším absolventkám a čoskoro aj absolventkám UPJŠ Michaele a Ivanke Mojžišovým a tiež RNDr. Martinovi Vavrovi, PhD.