Projekt ENTER – micor:bit

Vedenie školy Projekty

Naše GsM sa v školskom roku 2020/2021 zapojilo do projektovej výzvy ENTER pre školy 2020 – Digitálna generácia, kde uspela s projektom „micro:bit“. Projekt zastrešuje nadácia Pontis s podporou Slovak Telecomu. Žiaci školy sa na …

Aktivita 1.1.Mimoškolská činnosť formou krúžkovej činnosti

Vedenie školy Projekty

Mimoškolská činnosť je vhodným doplnkom a nadstavbou k štandardnému vyučovaciemu procesu. Keďže má v rámci aktivity má pravidelný a dlhodobý charakter, predpokladá sa, že úroveň udržateľnosti získaných vedomostí a zručností bude vyššia. Škola ponúka žiakom …

Pedagogický klub prírodovednej gramotnosti

Vedenie školy Projekty

Školský rok 2021/2022 – 2. polrok Stretnutie pedagogického klubu prírodovednej gramotnosti 07_02_2022 Stretnutie pedagogického klubu prírodovednej gramotnosti 14_02_2022 Stretnutie pedagogického klubu prírodovednej gramotnosti 28_02_2022 Stretnutie pedagogického klubu prírodovednej gramotnosti 07_03_2022 Stretnutie pedagogického klubu prírodovednej gramotnosti …

Pedagogický klub matematickej gramotnosti

Vedenie školy Projekty

Školský rok 2021/2022 – 2. polrok Stretnutie pedagogického klubu matematickej gramotnosti 14_02_2022 Stretnutie pedagogického klubu matematickej gramotnosti 28_02_2022 Stretnutie pedagogického klubu matematickej gramotnosti 07_03_2022 Stretnutie pedagogického klubu matematickej gramotnosti 28_03_2022 Stretnutie pedagogického klubu matematickej gramotnosti …

Pedagogický klub finančnej gramotnosti

Vedenie školy Projekty

Školský rok 2021/2022 – 2. polrok Stretnutie pedagogického klubu finančnej gramotnosti 07.02.2022 Stretnutie pedagogického klubu finančnej gramotnosti 28.02.2022 Stretnutie pedagogického klubu finančnej gramotnosti 07.03.2022 Stretnutie pedagogického klubu finančnej gramotnosti 21.03.2022 Stretnutie pedagogického klubu finančnej gramotnosti …

Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti

Vedenie školy Projekty

Školský rok 2021/2022 – 2. polrok Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 07_02_2022 Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 14_02_2022 Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 28_02_2022 Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 14_03_2022 Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti …

1.2.Mimoškolská činnosť formou workshopov

Vedenie školy Projekty

1.2.Mimoškolská činnosť formou workshopov Táto mimoškolská činnosť umožní inovatívne a flexibilné formy dovzdelávania žiakov, a je doplnkom/alternatívou k pravidelnej krúžkovej činnosti (realizovanej v rámci podaktivity 1.1). Workshopy sú orientované tak, aby účastníkom (žiakom) umožnili získať …