Pedagogický klub prírodovednej gramotnosti

Vedenie školyProjekty

Školský rok 2021/2022 – 2. polrok

Stretnutie pedagogického klubu prírodovednej gramotnosti 07_02_2022

Stretnutie pedagogického klubu prírodovednej gramotnosti 14_02_2022

Stretnutie pedagogického klubu prírodovednej gramotnosti 28_02_2022

Stretnutie pedagogického klubu prírodovednej gramotnosti 07_03_2022

Stretnutie pedagogického klubu prírodovednej gramotnosti 14_03_2022

Stretnutie pedagogického klubu prírodovednej gramotnosti 21_03_2022

Stretnutie pedagogického klubu prírodovednej gramotnosti 04_04_2022

Stretnutie pedagogického klubu prírodovednej gramotnosti 11_04_2022

Stretnutie pedagogického klubu prírodovednej gramotnosti 25_04_2022

Stretnutie pedagogického klubu prírodovednej gramotnosti 02_05_2022

Stretnutie pedagogického klubu prírodovednej gramotnosti 10_05_2022

Stretnutie pedagogického klubu prírodovednej gramotnosti 30_05_2022

Stretnutie pedagogického klubu prírodovednej gramotnosti 20_06_2022

Písomný výstup pedagogického klubu prírodovednej gramotnosti 2_21_22

Školský rok 2021/2022 – 1. polrok

Stretnutie pedagogického klubu prírodovednej gramotnosti 02_09_2021

Stretnutie pedagogického klubu prírodovednej gramotnosti 16_09_2021

Stretnutie pedagogického klubu prírodovednej gramotnosti 30_09_2021

Stretnutie pedagogického klubu prírodovednej gramotnosti 11_10_2021

Stretnutie pedagogického klubu prírodovednej gramotnosti 18_10_2021

Stretnutie pedagogického klubu prírodovednej gramotnosti 25_10_2021

Stretnutie pedagogického klubu prírodovednej gramotnosti 11_11_2021

Stretnutie pedagogického klubu prírodovednej gramotnosti 15_11_2021

Stretnutie pedagogického klubu prírodovednej gramotnosti 22_11_2021

Stretnutie pedagogického klubu prírodovednej gramotnosti 06_12_2021

Stretnutie pedagogického klubu prírodovednej gramotnosti 09_12_2021

Stretnutie pedagogického klubu prírodovednej gramotnosti 10_01_2022

Stretnutie pedagogického klubu prírodovednej gramotnosti 17_01_2022

Stretnutie pedagogického klubu prírodovednej gramotnosti 27_01_2022

Školský rok 2020/2021 – 2. polrok

Stretnutie pedagogického klubu prírodovednej gramotnosti 19_04_2021

Stretnutie pedagogického klubu prírodovednej gramotnosti 26_04_2021

Stretnutie pedagogického klubu prírodovednej gramotnosti 10_05_2021

Stretnutie pedagogického klubu prírodovednej gramotnosti 17_05_2021

Stretnutie pedagogického klubu prírodovednej gramotnosti 24_05_2021

Stretnutie pedagogického klubu prírodovednej gramotnosti 07_06_2021

Stretnutie pedagogického klubu prírodovednej gramotnosti 14_06_2021

Stretnutie pedagogického klubu prírodovednej gramotnosti 21_06_2021

Písomný výstup pedagogického klubu prírodovednej gramotnosti 2_20/21

Školský rok 2020/2021 – 1. polrok

Stretnutie pedagogického klubu prírodovednej gramotnosti 19_10_2020

Stretnutie pedagogického klubu prírodovednej gramotnosti 30_11_2020

Stretnutie pedagogického klubu prírodovednej gramotnosti 07_12_2020

Stretnutie pedagogického klubu prírodovednej gramotnosti 14_12_2020

Stretnutie pedagogického klubu prírodovednej gramotnosti 21_12_2020

Písomný výstup pedagogického klubu prírodovednej gramotnosti 1_20/21

 

Plán práce a stretnutí v 1. polroku šk. roka 2020/2021

Plán práce a stretnutí v 2. polroku šk. roka 2020/2021