Akoby nás navštívil španielsky kráľ a taliansky prezident

laluboNovinky

Našu školu koncom školského roka poctili svojou návštevou veľvyslankyne Španielska a Talianska. Také ctené návštevy u nás – to sa často nevidí!

Hlavným dôvodom návštev oboch dám boli výborné výsledky našich študentov a študentiek. Keď o našej škole a našich úspechoch toľko počuli, chceli Moniku vidieť na vlastné oči. Veľvyslankyniam záleží na rozvoji výučby svojich jazykov a šírenia svojich domácich kultúr na Slovensku. A v neposlednom rade to bolo veľkým zadosťučinením a ocenením pre šikovných jazykárov na Monike, veď podať si ruku s veľvyslankyňou, to je ako podať si ruku s hlavou štátu, ktorý reprezentuje! Svojimi návštevami nás poctili Jej Excelencia Lorea Arribalzaga Ceballos zo Španielska a Jej Excelencia Catherine Flumiani z Talianska.

Španielska veľvyslankyňa sa nenechala zahanbiť

Španielska veľvyslankyňa na Slovensku, Lorea Arribalzaga Ceballos, navštívila našu školu 6. júna popoludní. Okrem pána riaditeľa, pani zástupkyne a manželov Bafalluy Gestiovcov, učiteľov španielčiny na našej škole, ich privítalo aj niekoľko študentov. Na stretnutie s veľvyslankyňou k nám prišli aj vyučujúce z Prešovskej univerzity v Prešove.

Po úvodnom symbolickom pohostení chlebom a soľou nasledovalo krátke folklórne vystúpenie našich folkloristov, Elly Hattalovej, Sandry Jankurovej, Zuzany Krempaskej a Tadeáša Valenčina. Jej Excelencii sa to veľmi páčilo. Čo však určite nečakala, bolo to, že na záver ju zobrali medzi seba do tanca. „Ale ona ako dobre vedela tancovať! Tak sa ladne niesla, dobre jej to išlo,“ ozývalo sa medzi folkloristami po skončení návštevy. A skutočne, veď úlohou každého diplomata je nenechať zahanbiť svoju krajinu v akejkoľvek situácii, tanec nevynímajúc.

Bez prípravy tlmočil veľvyslankyňu

Návšteva pokračovala krátkou prezentáciou našej školy, príhovormi pána riaditeľa Petrovského, Javiera Baffalluy Gestiho i samotnej veľvyslankyne. Všetky tieto slová konzekutívne tlmočil náš študent Adam Marcin zo 4.BA. Síce sa pripravoval len na preklad Javierovho prejavu, spontánne sa napojil aj na ostatné. „Bolo to pre mňa prínosné, ukázalo mi to, na čo mám. Bolo to ťažké, náročné na mozog,“ povedal Adam pre časopis Enter a dodal: „Je treba byť veľmi rýchly a zároveň efektívny s použitím správnych slov, aby tomu ľudia porozumeli.“ Aj práve vďaka Adamovi sme mali možnosť privítať túto vzácnu španielsku návštevu. Adam Marcin je dvojnásobným víťazom celoštátneho kola olympiády v španielskom jazyku vo svojej kategórii. Jeho úspechy pomohli vytvoriť skvelé meno našej škole medzi španielčinármi po celom Slovensku. O to sa však prvenstvom vo svojej kategórii na celoštátnom kole pričinila aj Ester Mesárošová zo 4.C a rok pred ňou Ján Čollák z vtedajšej 5.BA. Úspešní riešitelia sú aj Branislav Diro z 5.BA a Lorin Amir z 3.BA.

Dlhodobé skvelé výsledky Monikáčov na olympiádach pani veľvyslankyňu nadchli. „Na strednom a západnom Slovensku máme španielske bilingválne gymnáziá,“ pripomenula veľvyslankyňa s tým, že súťažiacich odtiaľ naši študenti nechali za sebou. Bolo to pre ňu fascinujúce.

Po oficiálnej časti pokračovali ešte chvíľu neformálne rozhovory pri občerstvení. Celá návšteva sa niesla v príjemnom priateľskom duchu. „Pani veľvyslankyňa bola veľmi milá. Vyžarovala z nej taká príjemná energia, že som vedel, že aj keď niečo pokazím, nič sa nestane. Bola priateľská a veľmi ocenila to, že som ju tlmočil.“ dodáva Adam. Jeho prácu pri tlmočení si váži aj pani učiteľka Marcela Bafalluy Gesti: „Bola som rada, že to robil práve Adam. Ukázali sme, akých šikovných študentov máme.“

„Pýtala sa a chcela počúvať. Bola otvorená novým myšlienkam a nápadom, ktoré by pomohli študentom španielčiny,“ hovorí Adam Marcin. Veľvyslankyňa z našej školy odchádzala so spokojnosťou a prísľubom ďalšej spolupráce.

Talianska veľvyslankyňa spôsobila väčší stres ako maturita

O týždeň neskôr, 15. júna, medzi nás prišla talianska veľvyslankyňa, Jej Excelencia Catherine Flumiani. Bola veľká prestávka, všade ruch a vrava. A po chodbe na prízemí sa niesla dôstojná a milá dáma. Prvým bodom jej návštevy bolo osobné stretnutie s pánom riaditeľom v jeho kancelárii. Jej Excelencia strávila v rozhovore s pánom riaditeľom Petrovským a pani učiteľkou Janou Rizzo asi pol hodiny.

Po tomto stretnutí sa pani Flumiani presunula do triedy, v ktorej ju čakali študenti a študentky taliančiny zo všetkých ročníkov. Naši čerství absolventi zo 4.B, Dorota Mekelová, Veronika Pjataková a Jozef Gača, si pre pani veľvyslankyňu pripravili prehľadnú prezentáciu o škole. Pred príchodom veľvyslankyne z Talianska som mala pocit, že som nervóznejšia ako pred maturitou, povedala Dorota. Realita však bola príjemnejšia, ako hovorí Veronika: Musím pravdu povedať, že prezentovať pred ňou bolo asi ľahšie ako akákoľvek odpoveď pri tabuli. Pani Flumiani si našich študentov získala svojou ľudskosťou a priateľskosťou, pre ktorú z nich časom opadol stres, ako poznamenal Jožko. A ak aj náhodou došlo k chybe, nevykoľajilo ich to. Keď som sa raz počas prezentácie pomýlila, opravila ma, ale urobila to takým spôsobom, že som nemala pocit akoby som urobila najväčšiu chybu sveta, ale naopak moja láska k talianskemu jazyku sa ešte viac prehĺbila,“ oceňuje Dorota.

Bola to práve Dorota Mekelová, ktorá prispela k tomu, že k nám zavítala talianska veľvyslankyňa. Minulý rok bola zvíťazila v súťaži Raccontare in italiano. Ide o súťaž, v ktorej je treba pripraviť písomnú prácu, alebo video na zadanú tému týkajúcu sa taliančiny. Do súťaže sa naša škola zapojila aj tento školský rok. Téma bola: „Taliančina a mládež: Come scusa? Non ti followo“ a spracovanie našej študentky Zuzany Džačarovej z 3.B bolo vyhodnotené ako najlepšie. Aj preto sa Jej Excelencia rozhodla navštíviť Moniku.

Po prezentácii mali možnosť prítomní študenti klásť otázky. Tobiáš Galajda z 2.C sa spýtal na to, v ktorej krajine sa jej ako diplomatke najviac páčilo. „Jordánsko. Bola to krajina, kde som prvý raz reprezentovala Taliansko. To je pre každého diplomata srdcová záležitosť,“ spomínala veľvyslankyňa. Hovorila o nádhernej prírode a duchovne hlbokých miestach v krajine. Bol pre ňu zážitok stáť na hore, na ktorej stál Mojžiš a videl odtiaľ zasľúbenú zem (porov. Dt 34, 1-4), či prechádzať sa pri rieke Jordán, v ktorej bol pred dvoma tisícročiami Jánovým krstom pokrstený Ježiš (porov. Mt 3, 13).

Po skončení oficiálnej časti sa pani veľvyslankyňa ešte dala do reči so študentami, ktorí prezentovali, a osobne ich povzbudila k ďalšiemu štúdiu taliančiny. „Veľmi sa mi páčilo, ako dojemne povzbudila našu malú skupinu žiakov, ktorí sa učíme taliansky jazyk k tomu, aby sme boli hrdí že sa ho môžeme učiť. Touto návštevou som sa utvrdil v tom, aby som aj počas štúdia na vysokej škole pokračoval v zlepšovaní sa v taliančine,“ s radosťou povedal Jozef Gača. Veroniku Pjatakovú návšteva rovnako povzbudila a obohatila, oceňuje osobnosť pani Flumiani: „Bola som veľmi milo prekvapená, aká je to pokojná a milá žena. Pôsobila úplne prirodzene, vidno že sa na nič nehrá a jej práca ju naozaj baví.“

Kto je to veľvyslanec?

Veľvyslanec je najvyššou hodnosťou pre člena diplomatického zboru. Diplomat v pozícii veľvyslanca priamo zastupuje hlavu svojho štátu (nie vládu) na území iného štátu, od ktorej dostáva poverovacie listiny, ktoré potom odovzdáva hlave štátu, v ktorom bude pôsobiť. Má diplomatickú imunitu. Jeden veľvyslanec môže byť ustanovený aj pre viacero krajín v regióne. Veľvyslanec Svätej stolice sa nazýva apoštolský nuncius.

Fotky a text: Peter Haľko 4.BA

 

Fotky z návštevy veľvyslankyne Španielska: https://photos.app.goo.gl/XawzJmaQXeJKrJUn6

Fotky z návštevy veľvyslankyne Talianska: https://photos.app.goo.gl/rN2UU8uUiPBXooqK7