Imatrikulácia 2023

laluboNovinky

Prijatie nás – prvákov medzi študentov Gymnázia sv. Moniky prebehlo v stredu 15.11. 2023. Najskôr sme sa stretli na spoločnej svätej omši v Konkatedrále sv. Mikuláša a zároveň nám prvákom triedni učitelia odovzdali imatrikulačné listiny …

Deň jazykov

laluboNovinky

Ožili sme siedmimi jazykmi  Predposledný októbrový piatok sa na Monike niesol v duchu všetkých siedmich jazykov, ktoré sa u nás vyučujú. Monikársky deň jazykov, 20. október 2023, sme začali sv. omšou, ktorú v Konkatedrále sv. …

Brusel očami Petra Haľka

laluboNovinky

Brusel mojimi očami Vďaka Olympiáde ľudských práv sa mi v októbri podarilo dostať do skupiny dvadsiatich piatich Slovákov a Sloveniek, ktorá šla na študijno-informačnú návštevu do európskych inštitúcií v Bruseli. Navštívil som Európsku radu a komisiu, ako …

CVČ – Centrum voľného času ako súčasť GsM

laluboNovinky

V priložených dokumentoch môžete nájsť ponuku krúžkov pre školský rok 2023/2024 a poplatky za jednotlivé krúžky. ponuka krúžkov poplatky  + ďalšie informácie žiadosť a čestné vyhlásenie

Biskup Marek: Rozpoznajte medzi sebou Pána!

laluboNovinky

Školský rok 2023/2024 sme začali svätou omšou, ktorú v Konkatedrále sv. Mikuláša celebroval Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup a generálny vikár Košickej arcidiecézy. Konkatedrálu naplnili stovky detí, mladých ľudí, študentov a študentiek, učiteľský zbor i …

Gymonika na SDM 2023

laluboNovinky

Pápež František nás pozýva k odvahe riskovať pre Boha. Cirkev bude taká, akí budú mladí. Boh nás všetkých pozýva žiariť pre druhých, počúvať jeho Slovo a nebáť sa. Nebáť sa riskovať, vystúpiť z davu a …

Akoby nás navštívil španielsky kráľ a taliansky prezident

laluboNovinky

Našu školu koncom školského roka poctili svojou návštevou veľvyslankyne Španielska a Talianska. Také ctené návštevy u nás – to sa často nevidí! Hlavným dôvodom návštev oboch dám boli výborné výsledky našich študentov a študentiek. Keď o našej škole a našich …

Juniáles 2023

laluboNovinky

Naša školská záhrada sa v predposledný deň školského roka opäť naplnila študentmi, absolventmi a učiteľmi, ktorí sa stretli, aby sa porozprávali, zabavili a spoločne podporili talentovaných umelcov našej školy. Členovia školského parlamentu pripravili občerstvenie v podobe limonády, kofoly a hot-dogov. …

Čím chceš byť? Kňazom.

laluboNovinky

Naši absolventi, ktorí odpovedali na povolanie, s nami slávili svätú omšu. Omša sa už začína, k oltáru Konkatedrály sv. Mikuláša prichádza päť vysvätených služobníkov Cirkvi, päť absolventov Gymnázia sv. Moniky. Svätú omšu ku cti sv. Petra a Pavla …