Biskup Marek: Rozpoznajte medzi sebou Pána!

lalubo Novinky

Školský rok 2023/2024 sme začali svätou omšou, ktorú v Konkatedrále sv. Mikuláša celebroval Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup a generálny vikár Košickej arcidiecézy. Konkatedrálu naplnili stovky detí, mladých ľudí, študentov a študentiek, učiteľský zbor i …

Gymonika na SDM 2023

lalubo Novinky

Pápež František nás pozýva k odvahe riskovať pre Boha. Cirkev bude taká, akí budú mladí. Boh nás všetkých pozýva žiariť pre druhých, počúvať jeho Slovo a nebáť sa. Nebáť sa riskovať, vystúpiť z davu a …

Akoby nás navštívil španielsky kráľ a taliansky prezident

lalubo Novinky

Našu školu koncom školského roka poctili svojou návštevou veľvyslankyne Španielska a Talianska. Také ctené návštevy u nás – to sa často nevidí! Hlavným dôvodom návštev oboch dám boli výborné výsledky našich študentov a študentiek. Keď o našej škole a našich …

Juniáles 2023

lalubo Novinky

Naša školská záhrada sa v predposledný deň školského roka opäť naplnila študentmi, absolventmi a učiteľmi, ktorí sa stretli, aby sa porozprávali, zabavili a spoločne podporili talentovaných umelcov našej školy. Členovia školského parlamentu pripravili občerstvenie v podobe limonády, kofoly a hot-dogov. …

Čím chceš byť? Kňazom.

lalubo Novinky

Naši absolventi, ktorí odpovedali na povolanie, s nami slávili svätú omšu. Omša sa už začína, k oltáru Konkatedrály sv. Mikuláša prichádza päť vysvätených služobníkov Cirkvi, päť absolventov Gymnázia sv. Moniky. Svätú omšu ku cti sv. Petra a Pavla …