Noc v škole

Admin Novinky

Noc v škole. Znie to skoro ako oxymoron, keďže každý normálny študent sa zo školy ponáhľa domov, a ani mu nenapadne, aby v nej ostával ešte aj cez piatkový večer a noc. Ale študenti
GsM sú natoľko zvedaví, že chceli zažiť aj toto. 65 študentov celkovo, z toho 50 reálne spiacich v škole, to sú čísla. Verím však, že za číslami sú aj pekné zážitky a noví kamaráti. Začali sme filmom, po ktorom nasledovala diskusia.
Potom skvelá večera a modlitba ruženca za celú našu školu. No a ďalšiemu programu by som dal známy titulok „Dlouhá noc“. Spoločenské hry, pokec pri čaji, schovávačky, rôzne skupinové aktivity, volejbal, ale aj belgický tanec, či makarena v telocvični. No a potom to najdôležitejšie: adorácia a polnočná sv. omša. Ježiš upokojil naše srdcia pred spaním a veríme, že ich aj naplnil svojimi darmi. Aj keď sa zaspávalo ťažko, predsa sa nám to podarilo.
Bolo zvláštne zobudiť sa v sobotu ráno na školské zvonenie, ale prežili sme to. Modlitba v kaplnke a spoločné raňajky zakončili náš program. Ďakujem všetkým zúčastneným za vašu
prítomnosť. Špeciálne ďakujem za pomoc p. učiteľke Verešpejovej. Teším sa na ďalšie akcie s vami.
kaplán Martin

PS:
„Bol to veľmi príjemne strávený čas, ktorý obohatil nielen môj vzťah k Bohu, ale aj k mojim spolužiakom a spolužiačkám z iných tried a ročníkov. najsilnejším momentom bola pre mňa
rorátna svätá omša o polnoci v kaplnke. Podarilo sa nám vytvoriť naozaj neopakovateľnú atmosféru.“ (Peter Haľko, IV. BA)
„Na noc v škole som sa veľmi tešila a rozhodne ma nesklamala. Adorácia aj omša boli krásne. A bavila som sa aj počas tanečnej polhodinky.“ (Zuzana Džačárová, III. B)