Gymnázium sv. Moniky Prešov

Gymnázium bilingválne anglické - 5 ročné štúdium

Kritéria pre prijatie na štúdium: - bilingválna sekcia 2021/2022

- dodatok ku kritériám 2021/2022

Požiadavky na prijímacie skúšky: anglický jazyk

                                                      slovenský jazyk

                                                      matematika

Termín prijímacích skúšok - viď kritériá

Testy z prijímacích skúšok z predchádzajúcich rokov:

SJL:  2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
MAT: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
ANJ: 2014, 2015, 2016, 2017,           2019

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20212022

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20212022

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri

 


 


 

Instagram školský parlament