Výberové konanie

Vedenie školy Novinky

Gymnázium sv. Moniky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie nasledujúcich pracovných pozícií:
– učiteľ chémie
– pracovník ekonomického oddelenia
– upratovač/ka.
Bližšie podmienky pre jednotlivé pracovné miesta sú uvedené v nasledujúcich dokumentoch.
– chémia