Gymnázium sv. Moniky Prešov

Kontakt

Adresa:       Tarasa Ševčenka 1,
          Prešov
          080 01

Telefónne číslo:       +421 51 7567 302 - kancelária; 

          +421 51 7567 301 - riaditeľ školy

Mobilné číslo:       +421 948 756 730 - riaditeľ školy

email: gymonika (at) gymonika.sk

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20202021

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20202021

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri