Gymnázium sv. Moniky Prešov

Gymnázium - 4 ročné štúdium

Kritéria pre prijatie na štúdium: - kritéria 2022/2023
 
Predbežné kritéria pre šk. rok 2023/2024
 
Termín prijímacích skúšok: viď kritériá
 
Testy z prijímacích skúšok z predchádzajúcich rokov:
 
- 1. termín SJL: 20082009,  2010, 201120132014, 2015, 20162017, 2018, 2019, 2021
 
- 2. termín SJL: 2009, 201120132014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021

- 1. termín MAT: 20082009, 2010, 2011, 20132014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021
-
2. termín MAT: 20092010, 201120132014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021

 

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20212022

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20212022

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri