Gymnázium sv. Moniky Prešov

Zamestnanci

Zamestnanci Gymnázia sv. Moniky

 

Pedagogickí zamestnanci školy

Kontakt

Riaditeľ školy: 051/7567301
RNDr. Pavol Petrovský – matematika
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Pedagogický zástupca riaditeľa školy: 051/7567303
Mgr. sr. Luciana Mišenčíková – kat. Náboženstvo
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Technicko – ekonomický zástupca riaditeľa školy:
051/7567303
RNDr. Henrieta Svocáková – matematika, fyzika
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Duchovný správca školy: 051/7567307
Mgr. Štefan Kaňuk - katolícke náboženstvo Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Výchovný a kariérový poradca: 051/7567304
Mgr. Jozefína Lazorová – nemecký jazyk, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
občianska náuka
Zástupca riaditeľa školy pre činnosť CVČ: 051/7567306
Mgr. Ľ. Tuhrinská – telesná výchova
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Učitelia:
MBA Javier Gesti Bafalluy – španielsky jazyk 051/7567304
  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. Marcela Gesti Bafalluy – tr. 3.BA, španielsky jazyk,
051/7567304
kat. náboženstvo
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. P. Ballon – tr. 4.B, kat. náboženstvo 051/7567304
  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. B. Barlová – dejepis 051/7567304
  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. D. Bednárik – tr. 3.C, občianska náuka, ekonomika
051/7567304
psychológia Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. A Benčičová – tr. 2.C, anglický jazyk, biológia
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  051/7567304
Mgr. Z. Brešťanská – tr. 1.C, anglický jazyk 051/7567304
 
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. M. Bodnárová - chémia, geografia 051/7567305
 
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. N. Butkovičová - dejepis, anglický jazyk 051/7567306
 
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. Katarína Čečková - geografia, biológia 051/7567306
 
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. B. Danišková - anglický jazyk 051/7567305
 
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. A. Ďurášová – tr. 1.BA, dejepis, občianska náuka
051/7567306
  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
RNDr. M. Pončáková – chémia, matematika 051/7567304
 
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. M. Kamenská – biológia 051/7567306
  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. M. Kazimírová – 1.B, francúzky jazyk, 051/7567304
geografia Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. L. Kravcová - matematika, biológia 051/7567305
  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. Ľ. Lazor – tr. 2.A, informatika 051/7567305
  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. N. Mikolajová – tr. 2.B, anglický jazyk, matematika
051/7567304
 
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. A. Murajdová – tr. 3.B, slovenský jazyk a literatúra,
051/7567306
nemecký jazyk
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. S. Murillo – tr. 4.BA, anglický jazyk 051/7567304
  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. M. Pirohová - matematika, informatika 051/7567305
 
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. A. Petrovská – matematika, fyzika 051/7567305
 
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. A. Richtariková – tr. 3.A, slovenský jazyk a literatúra
051/7567306
dejepis
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. S. Roháč – nemecký jazyk 051/7567304
 
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. J. Sipko – ruský jazyk 051/7567306
  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Ing. H. Slivková – tr. 5.BA, informatika 051/7567305
  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
PhDr. D. Šarníková – anglický jazyk 051/7567304
 
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. B Širotňák – tr. 1.A, telesná a športová výchova
051/7567306
 
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. M Talarovičová – tr.4.A, biológia 051/7567306
 
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. S. Tall – fyzika 051/7567305
  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. J. Verešpejová – anglický jazyk 051/7567304
 
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Hospodársko - administatívni pracovníci školy: 051/7567302
Marta Kollárová  
Jana Krivdová  
Prevádzkoví pracovníci školy: 051/7567302
Anna Gačová – upratovačka  
Ľudmila Kočišková – vrátnička, informátorka  
Valéria Luterančíková – upatovačka  
Gejza Sabanoš – školník, údržbár  
Mária Kytýrová – upratovačka  
Ľudmila Schankweilerová - upratovačka  
Materská a rodičovská dovolenka:  
Mgr. K. Tutková - slovenský jazyk  
PaedDr. M. Slivková, PhD. - geografia  
RNDr. A. Mydlová - matematika, chémia  

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20202021

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20202021

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri