Gymnázium sv. Moniky Prešov

Tlačivá

Tlačivá

Názov

súbory na stiahnutie

Potvrdenie o návšteve školy

stiahnuť

Potvrdenie o návšteve SŠ alebo VŠ

na účely prídavku na dieťa

stiahnuť

Žiadosť o vydanie preukazu – čipovej karty

na žiacku a študentskú zľavu cestovného (MHD a SAD)

 

stiahnuť

 

Žiadanka na vydanie Žiackeho preukazu

na zľavu cestovného(ŽSR)

 

stiahnuť

 

Žiadosť o oslobodenie

od povinnej telesnej výchovy

 

stiahnuť

 

Záväzná prihláška na maturitnú skúšku

 

stiahnuť

 

Záväzná prihláška na seminár

 

Informovaný súhlas

na školské výlety a iné školské akcie

 

stiahnuť

 

Žiadosť o prijatie do ŠSZČ

(Školského strediska záujmovej činnosti)

 

stiahnuť

 

Zápisný lístok

na stravovanie sa v Súkromnej školskej jedálni .

 

stiahnuť

 

Žiadosť o vydanie

preukazu žiaka ISIC/EURO<26 alebo známky ISIC

 

stiahnuť

 

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20212022

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20212022

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri