Včely inšpirujú a spájajú

Vedenie školy Novinky, Projekty

Milí čitatelia, ako už určite viete, naša škola sa aktívne zapája do mnohých projektov. Jedným z nich je aj Erasmus+, ktorého jedna z realizácií na našej škole nesie názov BEE IMPORTANT. V čom spočíva Erasmus+? Jedná sa o program Európskej únie v oblasti vzdelávania, pričom jeho najhlavnejšiu a zrejme aj najatraktívnejšiu časť tvorí mobilita v rámci krajín Európskej únie a vzájomná komunikácia medzi študentmi z rôznych častí Európy.

V súvislosti s BEE IMPORTANT sa skupinka žiakov našej školy ešte v minulom školskom roku usilovne snažila o vytvorenie rôznych projektov na tému dôležitosti a prínosu chovu včiel. Kreativita našich žiakov siahala od spoločenskej a počítačovej hry až po inšpirujúce prezentácie a kreatívne animované videá s edukatívnym účelom. No časť, na ktorú sa všetci tešili nepochybne najviac, vyvrcholila koncom minuloročného septembra, kedy sa uskutočnila naša prvá mobilita v neveľkom nemeckom meste Viechtach (Bavorsko). Cestou tam sme si pospali v „pohodlných“ ležadlových vozňoch a prezreli si aj Pražské kultúrne pamiatky.

Po príchode do Viechtachu sme sa rozdelili a tamojší hostitelia nás uviedli do nášho nového, dočasného domova. Hostiteľské rodiny boli veľmi milé a pohostinné, naučili nás niečo z bavorského nárečia a ponúkli nám aj ich tradičný schnitzel. Na nasledujúci deň nás ohúrila veľká moderná škola a taktiež sme nadviazali vzťahy s ostatnými hosťami z Českej republiky a zo Španielska. Samozrejme, najľahšie nám to išlo s našimi českými bratmi a sestrami. Počas ďalších dni sme mali možnosť spoznať národný park Bavorský les, kultúru a históriu mesta Regensburg a na vlastnej koži okúsiť aj tradičné bavorské tance a hudbu (hoci nám to veľmi nešlo). Rozlúčka bola trpká, no aj napriek tomu verím, že sa už čoskoro vidíme v Španielsku. Domov sme si odniesli nezabudnuteľné zážitky, nové vedomosti, zaujímavé kamarátstva a poniektorí aj nemecké pivo. Týmto chcem povzbudiť aj mladších spolužiakov, aby neváhali a zapojili sa do projektov, ktoré ponúka naša škola, pretože to jednoznačne stojí za to.

Anna Kurucová, IV.BA