Projekt ENTER – micor:bit

Vedenie školy Projekty

Naše GsM sa v školskom roku 2020/2021 zapojilo do projektovej výzvy ENTER pre školy 2020 – Digitálna generácia, kde uspela s projektom „micro:bit“. Projekt zastrešuje nadácia Pontis s podporou Slovak Telecomu. Žiaci školy sa na hodinách informatiky postupne zoznamujú s programovateľnými

doskami BBC micro:bit, pričom samotné programovanie týchto zariadení im pomáha nadobúdať nové digitálne zručnosti. Programovaním BBC micro:bitov sa posúvajú hranice vnímania IT sveta v školskom prostredí a prepojenie programovania s praktickými aktivitami na hodinách informatiky. V budúcnosti majú žiaci väčšiu šancu uplatniť sa v rozvíjajúcom IT sektore.

Projekt podporili: Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis.