Gymnázium sv. Moniky Prešov

projekt gramotnosti

Školský rok 2021/2022 – 1. polrok

Stretnutie pedagogického klubu prírodovednej gramotnosti 02_09_2021

Stretnutie pedagogického klubu prírodovednej gramotnosti 16_09_2021

Stretnutie pedagogického klubu prírodovednej gramotnosti 30_09_2021

Stretnutie pedagogického klubu prírodovednej gramotnosti 11_10_2021

Stretnutie pedagogického klubu prírodovednej gramotnosti 18_10_2021

Stretnutie pedagogického klubu prírodovednej gramotnosti 25_10_2021

Stretnutie pedagogického klubu prírodovednej gramotnosti 11_11_2021

Stretnutie pedagogického klubu prírodovednej gramotnosti 15_11_2021

Stretnutie pedagogického klubu prírodovednej gramotnosti 22_11_2021

Stretnutie pedagogického klubu prírodovednej gramotnosti 06_12_2021

Stretnutie pedagogického klubu prírodovednej gramotnosti 09_12_2021

Stretnutie pedagogického klubu prírodovednej gramotnosti 10_01_2022

Stretnutie pedagogického klubu prírodovednej gramotnosti 17_01_2022

Stretnutie pedagogického klubu prírodovednej gramotnosti 27_01_2022

Školský rok 2020/2021 – 2. polrok

Stretnutie pedagogického klubu prírodovednej gramotnosti 19_04_2021

Stretnutie pedagogického klubu prírodovednej gramotnosti 26_04_2021

Stretnutie pedagogického klubu prírodovednej gramotnosti 10_05_2021

Stretnutie pedagogického klubu prírodovednej gramotnosti 17_05_2021

Stretnutie pedagogického klubu prírodovednej gramotnosti 24_05_2021

Stretnutie pedagogického klubu prírodovednej gramotnosti 07_06_2021

Stretnutie pedagogického klubu prírodovednej gramotnosti 14_06_2021

Stretnutie pedagogického klubu prírodovednej gramotnosti 21_06_2021

Písomný výstup pedagogického klubu prírodovednej gramotnosti 2_20/21

Školský rok 2020/2021 – 1. polrok

Stretnutie pedagogického klubu prírodovednej gramotnosti 19_10_2020

Stretnutie pedagogického klubu prírodovednej gramotnosti 30_11_2020

Stretnutie pedagogického klubu prírodovednej gramotnosti 07_12_2020

Stretnutie pedagogického klubu prírodovednej gramotnosti 14_12_2020

Stretnutie pedagogického klubu prírodovednej gramotnosti 21_12_2020

Písomný výstup pedagogického klubu prírodovednej gramotnosti 1_20/21

 

Plán práce a stretnutí v 1. polroku šk. roka 2020/2021

Plán práce a stretnutí v 2. polroku šk. roka 2020/2021

Školský rok 2021/2022 – 2. polrok

Stretnutie pedagogického klubu finančnej gramotnosti 20_09_2021

Stretnutie pedagogického klubu finančnej gramotnosti 27_09_2021

Stretnutie pedagogického klubu finančnej gramotnosti 04_10_2021

Stretnutie pedagogického klubu finančnej gramotnosti 25_10_2021

Stretnutie pedagogického klubu finančnej gramotnosti 15_11_2021

Stretnutie pedagogického klubu finančnej gramotnosti 13_12_2021

Stretnutie pedagogického klubu finančnej gramotnosti 24_01_2022

Stretnutie pedagogického klubu finančnej gramotnosti 31_01_2022

Školský rok 2020/2021 – 2. polrok

Stretnutie pedagogického klubu finančnej gramotnosti 18_02_2021

Stretnutie pedagogického klubu finančnej gramotnosti 15_04_2021

Stretnutie pedagogického klubu finančnej gramotnosti 22_04_2021

Stretnutie pedagogického klubu finančnej gramotnosti 29_04_2021

Stretnutie pedagogického klubu finančnej gramotnosti 06_05_2021

Stretnutie pedagogického klubu finančnej gramotnosti 13_05_2021

Stretnutie pedagogického klubu finančnej gramotnosti 03_06_2021

Stretnutie pedagogického klubu finančnej gramotnosti 24_06_2021

Písomný výstup pedagogického klubu finančnej gramotnosti 2_20/21

Školský rok 2020/2021 – 1. polrok

Stretnutie pedagogického klubu finančnej gramotnosti 22_10_2020

Stretnutie pedagogického klubu finančnej gramotnosti 03_12_2020

Stretnutie pedagogického klubu finančnej gramotnosti 10_12_2020

Stretnutie pedagogického klubu finančnej gramotnosti 17_12_2020

Písomný výstup pedagogického klubu finančnej gramotnosti 1_20/21

 

Plán práce a stretnutí v 1. polroku šk. roka 2020/2021

Plán práce a stretnutí v 2. polroku šk. roka 2020/2021

Školský rok 2021/2022 – 2. polrok

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 07_02_2022

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 14_02_2022

Školský rok 2021/2022 – 1. polrok

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 13_09_2021

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 20_09_2021

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 27_09_2021

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 11_10_2021

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 18_10_2021

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 25_10_2021

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 08_11_2021

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 22_11_2021

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 13_12_2021

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 20_12_2021

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 17_01_2022

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 24_01_2022

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 31_01_2022

 

Školský rok 2020/2021 – 2. polrok

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 08_02_2021

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 19_04_2021

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 26_04_2021

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 10_05_2021

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 17_05_2021

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 24_05_2021

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 07_06_2021

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 14_06_2021

Písomný výstup pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 2_20/21

Školský rok 2020/2021 – 1. polrok

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 19_10_2020

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 30_11_2020

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 07_12_2020

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 14_12_2020

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 21_12_2020

Písomný výstup pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 1_20/21

 

Plán práce a stretnutí v 1. polroku šk. roka 2020/2021

Plán práce a stretnutí v 2. polroku šk. roka 2020/2021

Školský rok 2021/2022 – 1. polrok

Stretnutie pedagogického klubu matematickej gramotnosti 20_09_2021

Stretnutie pedagogického klubu matematickej gramotnosti 11_10_2021

Stretnutie pedagogického klubu matematickej gramotnosti 25_10_2021

Stretnutie pedagogického klubu matematickej gramotnosti 15_11_2021

Stretnutie pedagogického klubu matematickej gramotnosti 22_11_2021

Stretnutie pedagogického klubu matematickej gramotnosti 29_11_2021

Stretnutie pedagogického klubu matematickej gramotnosti 13_12_2021

Stretnutie pedagogického klubu matematickej gramotnosti 20_12_2021

Stretnutie pedagogického klubu matematickej gramotnosti 17_01_2022

Stretnutie pedagogického klubu matematickej gramotnosti 24_01_2022

Školský rok 2020/2021 – 2. polrok

Stretnutie pedagogického klubu matematickej gramotnosti 23_03_2021

Stretnutie pedagogického klubu matematickej gramotnosti 30_03_2021

Stretnutie pedagogického klubu matematickej gramotnosti 13_04_2021

Stretnutie pedagogického klubu matematickej gramotnosti 20_04_2021

Stretnutie pedagogického klubu matematickej gramotnosti 27_04_2021

Stretnutie pedagogického klubu matematickej gramotnosti 11_05_2021

Stretnutie pedagogického klubu matematickej gramotnosti 18_05_2021

Stretnutie pedagogického klubu matematickej gramotnosti 25_05_2021

Stretnutie pedagogického klubu matematickej gramotnosti 01_06_2021

Stretnutie pedagogického klubu matematickej gramotnosti 15_06_2021

Stretnutie pedagogického klubu matematickej gramotnosti 22_06_2021

Písomný výstup pedagogického klubu matematickej gramotnosti 2_20/21

Školský rok 2020/2021 – 1. polrok

Stretnutie pedagogického klubu matematickej gramotnosti 19_10_2020

Stretnutie pedagogického klubu matematickej gramotnosti 30_11_2020

Stretnutie pedagogického klubu matematickej gramotnosti 07_12_2020

Stretnutie pedagogického klubu matematickej gramotnosti 14_12_2020

Stretnutie pedagogického klubu matematickej gramotnosti 21_12_2020

Písomný výstup pedagogického klubu matematickej gramotnosti 2_20/21

 

Plán práce a stretnutí v 1. polroku šk. roka 2020/2021

Plán práce a stretnutí v 2. polroku šk. roka 2020/2021

Plán práce a stretnutí v 2. polroku šk. roka 2020/2021 (aktualizovaný)

1.2.Mimoškolská činnosť formou workshopov

Táto mimoškolská činnosť umožní inovatívne a flexibilné formy dovzdelávania žiakov, a je doplnkom/alternatívou k pravidelnej krúžkovej činnosti (realizovanej v rámci podaktivity 1.1). Workshopy sú orientované tak, aby účastníkom (žiakom) umožnili získať nové vedomosti a skúsenosti formou osobnej praktickej skúsenosti (zážitku). Sú určené pre študentov, ktorí nemajú záujem o pravidelnú mimoškolskú činnosť (krúžky). Workshopy sa realizujú zvyčajne formou celodňovej aktivity (rozsah cca 6 hodín) v priestoroch školy.

Celkovo sa počas realizácie projektu uskutočnia 4 workshopy:

Workshop Čitateľná gramotnosť

Workshop Prírodovedná gramotnosť

Workshop Matematická gramotnosť

Workshop Finančná gramotnosť

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20212022

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20212022

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri