Gymnázium sv. Moniky Prešov

Gramotnosť

Školský rok 2021/2022 – 1. polrok

Stretnutie pedagogického klubu matematickej gramotnosti 20_09_2021

Stretnutie pedagogického klubu matematickej gramotnosti 11_10_2021

Stretnutie pedagogického klubu matematickej gramotnosti 25_10_2021

Stretnutie pedagogického klubu matematickej gramotnosti 15_11_2021

Stretnutie pedagogického klubu matematickej gramotnosti 22_11_2021

Stretnutie pedagogického klubu matematickej gramotnosti 29_11_2021

Stretnutie pedagogického klubu matematickej gramotnosti 13_12_2021

Stretnutie pedagogického klubu matematickej gramotnosti 20_12_2021

Stretnutie pedagogického klubu matematickej gramotnosti 17_01_2022

Stretnutie pedagogického klubu matematickej gramotnosti 24_01_2022

Školský rok 2020/2021 – 2. polrok

Stretnutie pedagogického klubu matematickej gramotnosti 23_03_2021

Stretnutie pedagogického klubu matematickej gramotnosti 30_03_2021

Stretnutie pedagogického klubu matematickej gramotnosti 13_04_2021

Stretnutie pedagogického klubu matematickej gramotnosti 20_04_2021

Stretnutie pedagogického klubu matematickej gramotnosti 27_04_2021

Stretnutie pedagogického klubu matematickej gramotnosti 11_05_2021

Stretnutie pedagogického klubu matematickej gramotnosti 18_05_2021

Stretnutie pedagogického klubu matematickej gramotnosti 25_05_2021

Stretnutie pedagogického klubu matematickej gramotnosti 01_06_2021

Stretnutie pedagogického klubu matematickej gramotnosti 15_06_2021

Stretnutie pedagogického klubu matematickej gramotnosti 22_06_2021

Písomný výstup pedagogického klubu matematickej gramotnosti 2_20/21

Školský rok 2020/2021 – 1. polrok

Stretnutie pedagogického klubu matematickej gramotnosti 19_10_2020

Stretnutie pedagogického klubu matematickej gramotnosti 30_11_2020

Stretnutie pedagogického klubu matematickej gramotnosti 07_12_2020

Stretnutie pedagogického klubu matematickej gramotnosti 14_12_2020

Stretnutie pedagogického klubu matematickej gramotnosti 21_12_2020

Písomný výstup pedagogického klubu matematickej gramotnosti 2_20/21

 

Plán práce a stretnutí v 1. polroku šk. roka 2020/2021

Plán práce a stretnutí v 2. polroku šk. roka 2020/2021

Plán práce a stretnutí v 2. polroku šk. roka 2020/2021 (aktualizovaný)

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20212022

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20212022

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri