Gymnázium sv. Moniky Prešov

Gramotnosť

Školský rok 2021/2022 – 2. polrok

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 07_02_2022

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 14_02_2022

Školský rok 2021/2022 – 1. polrok

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 13_09_2021

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 20_09_2021

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 27_09_2021

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 11_10_2021

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 18_10_2021

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 25_10_2021

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 08_11_2021

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 22_11_2021

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 13_12_2021

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 20_12_2021

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 17_01_2022

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 24_01_2022

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 31_01_2022

 

Školský rok 2020/2021 – 2. polrok

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 08_02_2021

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 19_04_2021

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 26_04_2021

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 10_05_2021

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 17_05_2021

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 24_05_2021

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 07_06_2021

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 14_06_2021

Písomný výstup pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 2_20/21

Školský rok 2020/2021 – 1. polrok

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 19_10_2020

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 30_11_2020

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 07_12_2020

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 14_12_2020

Stretnutie pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 21_12_2020

Písomný výstup pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti 1_20/21

 

Plán práce a stretnutí v 1. polroku šk. roka 2020/2021

Plán práce a stretnutí v 2. polroku šk. roka 2020/2021

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20212022

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20212022

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri