Gymnázium sv. Moniky Prešov

Projekty

Gymnázium sv. Moniky je aktuálne zapojené do projektu na rozvoj, čitateľskej, prírodovednej, matematickej a finančnej gramotnosti. Pre viac informácii si vyberte v menu konkrétny projekt.

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20212022

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20212022

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri