Gymnázium sv. Moniky Prešov

Základné informácie

Prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022

Informácie pre záujemcov o štúdium na našej škole :

 Prvé základné informácie v tomto dokumente.

 

 

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20212022

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20212022

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri