Gymnázium sv. Moniky Prešov

Gymnázium - 4 ročné štúdium

Kritéria pre prijatie na štúdium: - kritéria 2019/2020
 
Termín prijímacích skúšok: 13.5.2019 (1. termín) a 16.5.2019 (2. termín) (SJL, MAT)
 
Testy z prijímacích skúšok z predchádzajúcich rokov:
 
- 1. termín SJL: 20082009,  2010, 201120132014, 2015, 20162017, 2018
 
- 2. termín SJL: 2009, 201120132014, 2015, 2016, 2017, 2018

- 1. termín MAT: 20082009, 2010, 2011, 20132014, 2015, 2016, 2017, 2018
-
2. termín MAT: 20092010, 201120132014, 2015, 2016, 2017, 2018

 

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20192020

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20192020

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri

 Ak zvyknete nakupovať cez internet či už elektroniku, oblečenie, letenky alebo čokoľvek iné, vyberte si z overených e-shopov kliknutím na tento banner. Vyberte si e-shop a pokračujte v nákupe bežným spôsobom na zvolenom e-shope. Našej škole poskytnú percento z nákupu. Nič Vás to navyše nebude stáť a škole pritom prispejete na podporu rozvoja a vzdelávania Vašich detí.
Ďakujeme.

Hodiny