Gymnázium sv. Moniky Prešov

Prijímacie konanie pre školský rok 2018/2019

Informácie pre záujemcov o štúdium na našej škole :

 Prvé základné informácie v tomto dokumente.

Kritéria pre prijatie na štúdium:

- bilingválna sekcia, požiadavky na prijímacie skúšky: anglický jazyk, slovenský jazyk, matematika

- štvorročné štúdium                   

testy prijímacích skúšok z predchádzajúcich rokov:
 
4 ročné štúdium
- 1. termín SJL: 20082009,  2010, 201120132014, 2015, 20162017
- 2. termín SJL:          2009,            201120132014, 2015, 2016, 2017
- 1. termín MAT: 20082009, 2010, 2011, 20132014, 2015, 2016, 2017
-
2. termín MAT:          20092010, 201120132014, 2015, 2016, 2017
 
5 ročné - biligválne štúdium
SJL:  2014, 2015, 2016, 2017
MAT: 2014, 2015, 2016, 2017
ANJ: 2014, 2015, 2016, 2017

 

 

Rodičovský príspevok

      Rodičovský príspevok môžete uhrádzať na:

bankový účet č. SK63 7500 0000 0040 0809 1486

var. symbol: 20182019

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Darcovský účet:

bankový účet č: SK76 7500 0000 0040 2377 8868

var. symbol: 20182019

poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

Partneri

 Ak zvyknete nakupovať cez internet či už elektroniku, oblečenie, letenky alebo čokoľvek iné, vyberte si z overených e-shopov kliknutím na tento banner. Vyberte si e-shop a pokračujte v nákupe bežným spôsobom na zvolenom e-shope. Našej škole poskytnú percento z nákupu. Nič Vás to navyše nebude stáť a škole pritom prispejete na podporu rozvoja a vzdelávania Vašich detí.
Ďakujeme.

Hodiny