Úspechy našich žiakov v kocke.

AdminNovinky

Ďakujeme a blahoželáme k úspešnej reprezentácii našej školy:

1. Miriam Halasovej za 1. miesto v kat. A v celoslovenskom kole olympiády v slovenskom jazyku a literatúry. Za jej prípravu ďakujem Mgr. A. Harvilkovej.2. Celej redakcii časopisu ENTER za 3. miesto v súťaži ŠTÚROVO PERO 2024 v kategórii Stredoškolské časopisy. Za prezentáciu časopisu na súťaži ďakujem V. Ďurašovi a za podstatnú prípravu jednotlivých čísel P. Haľkovi. Za vedenie redakcie ďakujem Mgr. A. Richtarikovej.
3. Petrovi Žarnayovi za 6. miesto – kat. 2A v celoslovenskom kole Olympiády v nemeckom jazyku. Za ich prípravu ďakujem Mgr. S. Roháčovi.
4. Matúšovi Sedlárovi za 23. miesto v celoslovenskom kole Geografickej olympiády. Za jeho prípravu Mgr. V. Verbovi, PhD.
5. Družstvám školy v celoslovenskej matematickej súťaži Matematický náboj. Družstvo v kat. seniori – P. Barnišin, M. Halasová, M. Iľkovič, A. Kačmárová, M. Sedlár si z Košíc odniesli 2.miesto, pričom ich počet bodov znamenal v celoslovenskom poradí 4.miesto a v medzinárodnom 34.miesto zo 602 tímov. Ďalšie tímy: M. Bafalluy Gesti, G. Muranský, J.
Pekľanský, D. Piroh, V. M. Urda (46. miesto) v kat. seniori. Kat. juniori – D. Ballon, D. Čemová, M. Dobranská, P. Koštialik, Š. Mikolaj (35. miesto), družstvo M. Harvilko, J. Marcin, S. Šarišský, Š. Tomková 1.A, Š. Š. Vraník 1.BA (40. miesto) Za ich prípravu ďakujem Mgr. A. Petrovskej
6. Samuelovi Martonovi za reprezentáciu školy v celoslovenskom kole Ekonomickej olympiády. Za prípravu ďakujem Mgr. D. Bednárikovi.
7. Michalovi Iľkovičovi za 1. miesto v krajskom kole Fyzikálnej olympiády kat. A.
8. Družstvu školy v zložení K. Goliášová, G. Kuzmiak, M. Hudáková za 2. miesto v diecéznom kole Biblickej olympiády. Za ich prípravu ďakujem Mgr. P. Ballonovi.
9. Stanislave Molčanovej za reprezentáciu školy v krajskom kole Chemickej olympiády kat. B (úspešná riešiteľka). Za prípravu ďakujem Mgr. K. Srokovej, PhD.
10. A. Štofaníkovej vo IV. kategórii na okresnej súťaži Hviezdoslavov Kubín. Za jej prípravu ďakujem Mgr. A. Richtarikovej.
11. Družstvu školy za 2. miesto v okresnom kole basketbalu žiačok stredných škôl. Za ich prípravu a vedenie ďakujem Mgr. A. Petrovskej a Bc. J. Baňasovi.
12. Družstvu školy za úspešnú reprezentáciu školy v regionálnom kole súťaže Mladý Európan. Za ich prípravu ďakujem Mgr. J. Lazorovej.