Úprimne gratulujeme, Martin a Peter!

Admin Novinky

S novým kalendárnym rokom k nám dorazil aj 33. ročník Olympiády v nemeckom jazyku, konečne v prezenčnej forme, ktorej neoceniteľnou garanciou úspechu boli aj dvaja žiaci našej školy – Martin Ďuran (IV.BA, kategória 2B) a Peter Žarnay (I.A, kategória 2A).

18. januára 2023 sa Martin s Petrom zúčastnil okresného kola ONJ v Sabinove, na ktorom obaja vo svojich kategóriách obsadili skvelé 2. miesta, čo im automaticky zabezpečilo účasť na krajskom kole.

Martin a Peter, úprimne vám blahoželáme k vaším skvelým úspechom a v neposlednom rade vám ďakujeme za ukážkovú reprezentáciu školy. Už teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu s vami. Prajeme vám obom veľa jazykového zdaru na krajskom kole ONJ v Poprade, ktoré sa uskutoční 15. februára 2023!