Študentské voľby

Admin Novinky

Výsledky sú spočítané! Vo štvrtok, 20.10., mali naši študenti možnosť vyjadriť svoje politické preferencie v simulovaných= študentských voľbách. Každý študent starší ako 15 rokov mal právo vybrať si svojich favoritov do funkcií : predseda PSK, poslanci zastupiteľstva PSK, primátor svojho okresného mesta a poslanci zastupiteľstva okresného mesta.
Ide o akciu s dlhoročnou históriou, ktorej úlohou je vychovávať mladých ľudí k aktívnemu a zodpovednému občianstvu, kritickému mysleniu a záujmu o svoje okolie, či zodpovednosti za svoje rozhodnutia. Výsledky Študentských volieb, ktoré sa konajú na celom Slovensku sú následne porovnávané s výsledkami reálnych volieb.
Ďakujeme všetkým zúčastneným aj tým, ktorí akokoľvek prispeli k organizácii a hladkému priebehu volieb.
Výsledky si môžete pozrieť na instagrame školského parlamentu  @sp.gsm